Postaja Sisak 3

Mreža:
Postaja:
Sisak 3
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 27.04.2017 11:00 N/A 5,97 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 02.03.2017 13:00 N/A 26,64 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 27.04.2017 11:00 N/A 5,01 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 27.04.2017 12:00 N/A 0,29 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 01.03.2017 00:00 N/A 21,79 µg/m3
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 27.04.2017 11:00 0,23 mg/m3
sumporovodik 1 sat 27.04.2017 11:00 5,36 µg/m3
benzen 1 sat 17.02.2017 10:00 0,00 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 26.04.2017 00:00 14,59 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 26.04.2017 00:00 5,28 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 26.04.2017 00:00 0,32 mg/m3
sumporovodik 24 sata 26.04.2017 00:00 5,36 µg/m3
benzen 24 sata 16.02.2017 00:00 0,00 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 26.04.2017 00:00 0,42 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.02.2017 00:00 2,57 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina