Postaja Zajci

Mreža:
Postaja:
Zajci
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Pićan
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 13.07.2020 05:00 3,91 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 12.07.2020 00:00 6,01 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 08.07.2020 10:00 0,02 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 13.07.2020 05:00 12,85 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 12.07.2020 00:00 16,81 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 13.07.2020 06:00 16,26 µg/m3
sumporovodik 1 sat 13.07.2020 05:00 1,18 µg/m3
sumporovodik 24 sata 12.07.2020 00:00 1,16 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 07.07.2020 00:00 0,13 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 07.07.2020 00:00 0,02 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 08.07.2020 11:00 0,02 mg/m3