Postaja Zajci

Mreža:
Postaja:
Zajci
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Pićan
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 28.01.2020 10:00 5,49 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 28.01.2020 10:00 0,76 mg/m3
sumporovodik 1 sat 28.01.2020 10:00 1,77 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 28.01.2020 10:00 27,28 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 28.01.2020 11:00 0,62 mg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.01.2020 00:00 7,05 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 27.01.2020 00:00 0,55 mg/m3
sumporovodik 24 sata 24.01.2020 00:00 1,57 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.01.2020 00:00 28,44 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 27.01.2020 00:00 0,73 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 28.01.2020 11:00 34,40 µg/m3