Postaja Zajci

Mreža:
Postaja:
Zajci
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Pićan
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 22.10.2020 20:00 8,15 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 22.10.2020 21:00 0,48 mg/m3
sumporovodik 1 sat 22.10.2020 21:00 1,13 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.10.2020 21:00 8,76 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 22.10.2020 22:00 0,30 mg/m3
sumporov dioksid 24 sata 22.10.2020 00:00 7,42 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 22.10.2020 00:00 0,29 mg/m3
sumporovodik 24 sata 22.10.2020 00:00 1,08 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 22.10.2020 00:00 14,05 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 22.10.2020 00:00 0,49 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 22.10.2020 22:00 14,34 µg/m3