Postaja Zajci

Mreža:
Postaja:
Zajci
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Pićan
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.08.2019 16:00 22,90 22,91 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.08.2019 16:00 0,60 1,11 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 25.08.2019 17:00 4,10 0,83 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 23.08.2019 00:00 N/A 21,34 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 25.08.2019 16:00 0,83 mg/m3
sumporovodik 1 sat 25.08.2019 16:00 1,00 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 23.08.2019 00:00 -0,02 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 24.08.2019 00:00 0,86 mg/m3
sumporovodik 24 sata 23.08.2019 00:00 0,99 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.08.2019 00:00 0,87 mg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina