Postaja Sisak 2 Galdovo

Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 30.03.2017 08:00 10,10 20,15 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 30.03.2017 08:00 56,40 60,20 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 30.03.2017 08:00 2,60 5,13 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 17.02.2017 11:00 N/A -3,76 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 29.03.2017 00:00 89,90 79,89 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 26.02.2017 02:00 -4,32 mg/m3
sumporovodik 1 sat 30.03.2017 08:00 1,24 µg/m3
benzen 1 sat 30.03.2017 08:00 0,92 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 29.03.2017 00:00 16,91 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 29.03.2017 00:00 4,71 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 09.02.2017 00:00 -4,78 mg/m3
sumporovodik 24 sata 29.03.2017 00:00 1,45 µg/m3
benzen 24 sata 29.03.2017 00:00 1,08 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 09.02.2017 00:00 -4,68 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.07.2016 00:00 3,58 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina