Postaja Sisak 2 Galdovo

Mreža:
Postaja:
Sisak 2 Galdovo
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Sisak
08.03.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija NO2 vraćen je na postaju nakon izvršenog redovitog godišnjeg servisa i umjeravanja.
13.02.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija NO2 skinut je s postaje radi redovitog godišnjeg servisa i umjeravanja.
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 24.09.2018 04:00 1,40 2,81 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 24.07.2018 08:00 N/A 0,00 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 24.09.2018 04:00 3,80 7,53 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 17.02.2017 11:00 N/A -3,76 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 23.07.2018 00:00 N/A 0,00 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 26.02.2017 02:00 -4,32 mg/m3
sumporovodik 1 sat 24.09.2018 04:00 0,99 µg/m3
benzen 1 sat 24.09.2018 04:00 0,49 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 23.09.2018 00:00 8,03 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 23.09.2018 00:00 15,69 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 09.02.2017 00:00 -4,78 mg/m3
sumporovodik 24 sata 23.09.2018 00:00 0,94 µg/m3
benzen 24 sata 23.09.2018 00:00 0,35 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 09.02.2017 00:00 -4,68 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.07.2016 00:00 3,58 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina