Postaja Sisak 2 Galdovo

Mreža:
Postaja:
Sisak 2 Galdovo
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Sisak
08.03.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija NO2 vraćen je na postaju nakon izvršenog redovitog godišnjeg servisa i umjeravanja.
13.02.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija NO2 skinut je s postaje radi redovitog godišnjeg servisa i umjeravanja.
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 18.03.2018 00:00 1,30 2,51 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.03.2018 00:00 5,50 5,54 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 18.03.2018 00:00 1,60 3,15 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 17.02.2017 11:00 N/A -3,76 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.03.2018 00:00 52,20 31,73 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 24 sata 17.03.2018 00:00 7,74 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.03.2018 00:00 3,39 µg/m3
sumporovodik 1 sat 18.03.2018 00:00 1,44 µg/m3
sumporovodik 24 sata 17.03.2018 00:00 1,48 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 26.02.2017 02:00 -4,32 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 09.02.2017 00:00 -4,78 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 09.02.2017 00:00 -4,68 mg/m3
benzen 1 sat 18.03.2018 00:00 0,21 µg/m3
benzen 24 sata 17.03.2018 00:00 0,57 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.07.2016 00:00 3,58 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina