Postaja Sisak 2 Galdovo

Mreža:
Postaja:
Sisak 2 Galdovo
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 20.04.2019 01:00 14,30 28,54 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 24.07.2018 08:00 N/A 0,00 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 20.04.2019 00:00 3,60 7,30 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 20.04.2019 02:00 3,20 0,63 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 23.07.2018 00:00 N/A 0,00 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 20.04.2019 01:00 0,99 mg/m3
sumporovodik 1 sat 20.04.2019 01:00 0,95 µg/m3
benzen 1 sat 27.12.2018 13:00 0,16 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 19.04.2019 00:00 19,13 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 19.04.2019 00:00 7,33 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 19.04.2019 00:00 0,57 mg/m3
sumporovodik 24 sata 19.04.2019 00:00 0,71 µg/m3
benzen 24 sata 22.12.2018 00:00 0,10 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 19.04.2019 00:00 1,08 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.12.2018 00:00 0,39 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina