Postaja ZAGREB-3

Mreža:
Postaja:
ZAGREB-3
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Zagreb
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 06.02.2023 08:00 45,50 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 05.02.2023 00:00 11,16 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 03.02.2022 09:00 9,80 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 02.02.2022 00:00 6,82 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 03.02.2022 09:00 0,90 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 03.02.2022 11:00 0,95 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 02.02.2022 00:00 0,47 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 02.02.2022 00:00 0,68 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 06.02.2023 08:00 24,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 05.02.2023 00:00 8,27 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 06.02.2023 09:00 12,93 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 06.02.2023 08:00 21,50 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 05.02.2023 00:00 7,39 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 06.02.2023 09:00 11,90 µg/m3
ozon 1 sat 06.02.2023 08:00 18,10 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 06.02.2023 09:00 40,74 µg/m3
ozon 24 sata 05.02.2023 00:00 57,70 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 05.02.2023 00:00 64,48 µg/m3