Postaja ZAGREB-3

Mreža:
Postaja:
ZAGREB-3
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Zagreb
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 30.09.2022 08:00 30,00 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 29.09.2022 00:00 25,10 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 03.02.2022 09:00 9,80 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 02.02.2022 00:00 6,82 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 03.02.2022 09:00 0,90 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 03.02.2022 11:00 0,95 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 02.02.2022 00:00 0,47 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 02.02.2022 00:00 0,68 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 30.09.2022 08:00 10,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 29.09.2022 00:00 10,74 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 30.09.2022 10:00 9,93 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 30.09.2022 08:00 10,10 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 29.09.2022 00:00 10,50 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 30.09.2022 10:00 9,71 µg/m3
ozon 1 sat 30.09.2022 08:00 4,30 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 30.09.2022 10:00 7,27 µg/m3
ozon 24 sata 29.09.2022 00:00 22,03 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 29.09.2022 00:00 36,78 µg/m3