Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 22.11.2019 20:00 26,00 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.11.2019 20:00 2,70 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 22.11.2019 20:00 0,90 mg/m3
sumporovodik 1 sat 22.11.2019 20:00 1,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.11.2019 20:00 41,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.11.2019 20:00 41,60 µg/m3
ozon 1 sat 22.11.2019 20:00 13,80 µg/m3
amonijak 1 sat 22.11.2019 20:00 37,90 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 22.11.2019 21:00 0,60 mg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 22.11.2019 21:00 31,10 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 22.11.2019 00:00 24,24 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 22.11.2019 00:00 3,05 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 22.11.2019 00:00 0,71 mg/m3
sumporovodik 24 sata 22.11.2019 00:00 1,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 22.11.2019 00:00 33,48 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 22.11.2019 00:00 33,48 µg/m3
ozon 24 sata 22.11.2019 00:00 21,86 µg/m3
amonijak 24 sata 22.11.2019 00:00 33,64 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 22.11.2019 00:00 1,12 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 22.11.2019 00:00 33,10 µg/m3