Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 17.11.2018 19:00 9,70 19,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.11.2018 19:00 22,10 22,10 µg/m3
ozon 1 sat 17.11.2018 19:00 12,60 30,30 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 17.11.2018 19:00 0,00 -0,10 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 17.11.2018 19:00 1,90 0,39 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 16.11.2018 00:00 26,10 15,64 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 17.11.2018 19:00 0,40 mg/m3
sumporovodik 1 sat 17.11.2018 19:00 -0,50 µg/m3
amonijak 1 sat 17.11.2018 19:00 6,90 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 17.11.2018 19:00 34,39 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 16.11.2018 00:00 18,20 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 16.11.2018 00:00 -0,21 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 16.11.2018 00:00 0,39 mg/m3
sumporovodik 24 sata 16.11.2018 00:00 -0,44 µg/m3
ozon 24 sata 16.11.2018 00:00 27,66 µg/m3
amonijak 24 sata 16.11.2018 00:00 9,80 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 16.11.2018 00:00 0,70 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 16.11.2018 00:00 36,86 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina