Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 13.07.2020 03:00 2,40 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 12.07.2020 00:00 2,46 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 13.07.2020 03:00 1,60 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 12.07.2020 00:00 1,72 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.01.2020 19:00 76,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.01.2020 00:00 56,06 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.01.2020 20:00 67,71 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 13.07.2020 03:00 0,10 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 13.07.2020 05:00 0,10 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 12.07.2020 00:00 0,10 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 12.07.2020 00:00 0,11 mg/m3
ozon 1 sat 13.07.2020 03:00 17,00 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 13.07.2020 05:00 20,35 µg/m3
ozon 24 sata 12.07.2020 00:00 50,95 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 12.07.2020 00:00 70,32 µg/m3
sumporovodik 1 sat 13.07.2020 03:00 1,70 µg/m3
sumporovodik 24 sata 12.07.2020 00:00 1,54 µg/m3
amonijak 1 sat 13.07.2020 03:00 3,70 µg/m3
amonijak 24 sata 12.07.2020 00:00 6,86 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.01.2020 19:00 76,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.01.2020 00:00 56,06 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.01.2020 20:00 67,71 µg/m3