Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 20.01.2019 00:00 7,10 14,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 20.01.2019 00:00 35,10 35,10 µg/m3
ozon 1 sat 20.01.2019 00:00 6,30 15,10 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 20.01.2019 00:00 0,10 0,10 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 20.01.2019 01:00 2,90 0,59 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 19.01.2019 00:00 31,30 18,78 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 20.01.2019 00:00 0,70 mg/m3
sumporovodik 1 sat 20.01.2019 00:00 -0,50 µg/m3
amonijak 1 sat 20.01.2019 00:00 6,60 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 20.01.2019 01:00 23,94 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 19.01.2019 00:00 14,91 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 19.01.2019 00:00 0,15 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 19.01.2019 00:00 0,48 mg/m3
sumporovodik 24 sata 19.01.2019 00:00 -0,36 µg/m3
ozon 24 sata 19.01.2019 00:00 24,05 µg/m3
amonijak 24 sata 19.01.2019 00:00 6,52 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 19.01.2019 00:00 0,69 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 19.01.2019 00:00 31,79 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina