Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
21.07.2017:
Nakon redovitog servisa i umjeravanja instaliran je uređaj za mjerenje koncentracija SO2, te se mjerenja nastavljaju.
12.07.2017:
Uređaj za mjerenje koncentracija sumporovog dioksida (SO2) deinstaliran je radi dodatne provjere rada i umjeravanja.
12.07.2017:
Na uređaju za mjerenje koncentracija čestica (PM10) otklonjen je kvar te su mjerenja nastavljena.
16.06.2017:
Nakon redovnog servisa i umjeravanja na postaju su vraćeni uređaji za mjerenje koncentracija dušikovih oksida (NOx) i sumporovog dioksida (SO2), te se mjerenja nastavljaju.
02.05.2017:
Uređaji za mjerenje koncentracija dušikovih oksida (NOx) su skinuti radi godišnjeg servisa i umjeravanja.
05.04.2017:
Uređaji za mjerenje koncentracija ozona (O3) vraćeni su nakon redovitog održavanja i umjeravanja te se mjerenja nastavljaju.
13.03.2017:
Zbog redovitog održavanja i umjeravanja deinstalirani su uređaji za mjerenje koncentracija ozona (O3).
28.12.2016:
Nakon umjeravanja vraćen je uređaj za mjerenje H2S te se mjerenja nastavljaju.
07.12.2016:
Deinstaliran uređaj za mjerenje koncentracije sumporovodika zbog redovnog održavanja, te će nakon provedenog održavanja biti vraćen na postaju.
05.12.2016:
Provedeno je terensko podešavanje protoka na uređaju za mjerenje PM10 čestica, nakon čega uređaj uredno mjeri.
23.11.2016:
Uređaj za mjerenje PM10 čestica je zbog tehničke provjere deinstaliran s mjerne postaje.
22.11.2016:
Uređaj za mjerenje koncentracija NH3 je zbog trenutnog neispravnog rada deinstaliran s mjerne postaje.
15.11.2016:
Uređaj za mjerenje koncentracije NH3 je trenutno u neispravnom radu
15.11.2016:
Nakon redovitog servisa vraćen je uređaj za mjerenje H2S te se mjerenja nastavljaju.
26.10.2016:
Uređaji za mjerenje koncentracija NH3 i H2S u zraku skinuti su zbog redovnog održavanja.
26.08.2016:
Na mjernoj postaji Kutina-1 nakon umjeravanja postavljen je analizator za mjerenje koncentracije CO.
01.08.2016:
Zbog umjeravanja analizatora za mjerenje koncentracije ugljik monoksida (CO) privremeno neće biti mjerenja.
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 27.07.2017 03:00 0,10 0,10 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 27.07.2017 03:00 7,30 7,30 µg/m3
ozon 1 sat 27.07.2017 03:00 2,30 5,60 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 27.07.2017 03:00 0,10 0,20 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 27.07.2017 04:00 0,40 0,07 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 26.07.2017 00:00 22,90 13,76 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 27.07.2017 03:00 0,10 mg/m3
sumporovodik 1 sat 27.07.2017 03:00 0,90 µg/m3
amonijak 1 sat 22.11.2016 00:00 182,07 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 27.07.2017 04:00 6,41 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 26.07.2017 00:00 7,56 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 26.07.2017 00:00 0,06 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 18.04.2017 00:00 0,06 mg/m3
sumporovodik 24 sata 26.07.2017 00:00 0,80 µg/m3
ozon 24 sata 26.07.2017 00:00 9,23 µg/m3
amonijak 24 sata 21.11.2016 00:00 276,11 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.04.2017 00:00 0,16 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 26.07.2017 00:00 14,04 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina