Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 28.01.2022 13:00 33,30 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 28.01.2022 13:00 0,10 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 26.10.2021 09:00 0,80 mg/m3
sumporovodik 1 sat 28.01.2022 13:00 1,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 28.01.2022 13:00 59,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 28.01.2022 13:00 59,40 µg/m3
ozon 1 sat 28.01.2022 13:00 39,10 µg/m3
amonijak 1 sat 28.01.2022 13:00 25,60 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 26.10.2021 11:00 1,02 mg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 28.01.2022 15:00 16,98 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 27.01.2022 00:00 35,68 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 27.01.2022 00:00 0,26 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 25.10.2021 00:00 0,47 mg/m3
sumporovodik 24 sata 27.01.2022 00:00 1,99 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 27.01.2022 00:00 90,83 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 27.01.2022 00:00 90,83 µg/m3
ozon 24 sata 27.01.2022 00:00 20,94 µg/m3
amonijak 24 sata 27.01.2022 00:00 20,89 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 25.10.2021 00:00 0,67 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 27.01.2022 00:00 36,39 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 28.01.2022 16:00 103,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 28.01.2022 16:00 103,00 µg/m3