Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 27.10.2020 18:00 23,20 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 27.10.2020 17:00 7,00 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 27.10.2020 18:00 0,30 mg/m3
sumporovodik 1 sat 27.10.2020 18:00 2,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.01.2020 19:00 76,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.01.2020 19:00 76,60 µg/m3
ozon 1 sat 27.10.2020 18:00 30,30 µg/m3
amonijak 1 sat 27.10.2020 18:00 58,00 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 27.10.2020 18:00 0,36 mg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 27.10.2020 18:00 35,44 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 26.10.2020 00:00 28,58 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 26.10.2020 00:00 3,15 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 26.10.2020 00:00 0,42 mg/m3
sumporovodik 24 sata 26.10.2020 00:00 2,74 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.01.2020 00:00 56,06 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.01.2020 00:00 56,06 µg/m3
ozon 24 sata 26.10.2020 00:00 25,18 µg/m3
amonijak 24 sata 26.10.2020 00:00 134,67 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 26.10.2020 00:00 0,64 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 26.10.2020 00:00 46,04 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.01.2020 20:00 67,71 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.01.2020 20:00 67,71 µg/m3