Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 22.09.2020 00:00 4,60 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 21.09.2020 00:00 16,27 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.09.2020 00:00 2,10 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 21.09.2020 00:00 4,13 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.01.2020 19:00 76,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.01.2020 00:00 56,06 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.01.2020 20:00 67,71 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 22.09.2020 00:00 0,20 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 22.09.2020 02:00 0,27 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 21.09.2020 00:00 0,26 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 21.09.2020 00:00 0,31 mg/m3
ozon 1 sat 22.09.2020 00:00 23,00 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 22.09.2020 02:00 32,35 µg/m3
ozon 24 sata 21.09.2020 00:00 41,70 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 21.09.2020 00:00 76,04 µg/m3
sumporovodik 1 sat 22.09.2020 00:00 1,90 µg/m3
sumporovodik 24 sata 21.09.2020 00:00 2,42 µg/m3
amonijak 1 sat 22.09.2020 00:00 16,60 µg/m3
amonijak 24 sata 21.09.2020 00:00 22,22 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.01.2020 19:00 76,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.01.2020 00:00 56,06 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.01.2020 20:00 67,71 µg/m3