Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 17.09.2019 14:00 8,70 17,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.09.2019 14:00 22,50 22,50 µg/m3
ozon 1 sat 17.09.2019 14:00 34,90 83,70 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 17.09.2019 14:00 0,70 1,40 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 17.09.2019 16:00 1,00 0,20 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 16.09.2019 00:00 36,60 21,96 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 17.09.2019 14:00 0,20 mg/m3
sumporovodik 1 sat 17.09.2019 14:00 0,20 µg/m3
amonijak 1 sat 17.09.2019 14:00 17,30 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 17.09.2019 16:00 56,08 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 16.09.2019 00:00 17,20 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 16.09.2019 00:00 2,00 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 16.09.2019 00:00 0,25 mg/m3
sumporovodik 24 sata 16.09.2019 00:00 0,50 µg/m3
ozon 24 sata 16.09.2019 00:00 37,19 µg/m3
amonijak 24 sata 16.09.2019 00:00 21,13 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 16.09.2019 00:00 0,29 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 16.09.2019 00:00 71,44 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina