Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
13.03.2017:
Zbog redovitog održavanja i umjeravanja deinstalirani su uređaji za mjerenje koncentracija ozona (O3).
28.12.2016:
Nakon umjeravanja vraćen je uređaj za mjerenje H2S te se mjerenja nastavljaju.
07.12.2016:
Deinstaliran uređaj za mjerenje koncentracije sumporovodika zbog redovnog održavanja, te će nakon provedenog održavanja biti vraćen na postaju.
05.12.2016:
Provedeno je terensko podešavanje protoka na uređaju za mjerenje PM10 čestica, nakon čega uređaj uredno mjeri.
23.11.2016:
Uređaj za mjerenje PM10 čestica je zbog tehničke provjere deinstaliran s mjerne postaje.
22.11.2016:
Uređaj za mjerenje koncentracija NH3 je zbog trenutnog neispravnog rada deinstaliran s mjerne postaje.
15.11.2016:
Uređaj za mjerenje koncentracije NH3 je trenutno u neispravnom radu
15.11.2016:
Nakon redovitog servisa vraćen je uređaj za mjerenje H2S te se mjerenja nastavljaju.
26.10.2016:
Uređaji za mjerenje koncentracija NH3 i H2S u zraku skinuti su zbog redovnog održavanja.
26.08.2016:
Na mjernoj postaji Kutina-1 nakon umjeravanja postavljen je analizator za mjerenje koncentracije CO.
01.08.2016:
Zbog umjeravanja analizatora za mjerenje koncentracije ugljik monoksida (CO) privremeno neće biti mjerenja.
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 30.03.2017 09:00 26,30 52,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 30.03.2017 09:00 3,80 3,80 µg/m3
ozon 1 sat 13.03.2017 15:00 N/A 82,30 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 30.03.2017 09:00 1,10 2,20 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 30.03.2017 09:00 0,60 0,11 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 29.03.2017 00:00 49,80 29,87 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 30.03.2017 09:00 0,10 mg/m3
sumporovodik 1 sat 30.03.2017 09:00 0,80 µg/m3
amonijak 1 sat 22.11.2016 00:00 182,07 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 13.03.2017 15:00 51,89 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 29.03.2017 00:00 50,16 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 29.03.2017 00:00 2,57 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 29.03.2017 00:00 0,11 mg/m3
sumporovodik 24 sata 29.03.2017 00:00 0,66 µg/m3
ozon 24 sata 12.03.2017 00:00 43,19 µg/m3
amonijak 24 sata 21.11.2016 00:00 276,11 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 26.03.2017 00:00 0,20 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 12.03.2017 00:00 74,06 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina