Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 28.05.2022 18:00 13,30 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 28.05.2022 18:00 0,50 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 26.10.2021 09:00 0,80 mg/m3
sumporovodik 1 sat 28.05.2022 18:00 3,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 28.05.2022 18:00 8,30 µg/m3
ozon 1 sat 28.05.2022 18:00 64,40 µg/m3
amonijak 1 sat 28.05.2022 18:00 2,50 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 26.10.2021 11:00 1,02 mg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 28.05.2022 20:00 78,93 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 27.05.2022 00:00 15,66 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 27.05.2022 00:00 0,64 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 25.10.2021 00:00 0,47 mg/m3
sumporovodik 24 sata 27.05.2022 00:00 3,75 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 27.05.2022 00:00 25,18 µg/m3
ozon 24 sata 27.05.2022 00:00 70,10 µg/m3
amonijak 24 sata 27.05.2022 00:00 5,25 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 25.10.2021 00:00 0,67 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 28.05.2022 00:00 78,93 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 28.05.2022 21:00 11,67 µg/m3