Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 22.03.2019 03:00 3,60 7,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.03.2019 03:00 24,50 24,50 µg/m3
ozon 1 sat 17.03.2019 17:00 N/A 84,30 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.03.2019 03:00 0,10 0,10 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 22.03.2019 04:00 3,10 0,61 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 21.03.2019 00:00 38,10 22,87 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 22.03.2019 03:00 0,50 mg/m3
sumporovodik 1 sat 22.03.2019 03:00 -0,40 µg/m3
amonijak 1 sat 22.03.2019 03:00 3,80 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 17.03.2019 18:00 79,69 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 21.03.2019 00:00 25,76 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 21.03.2019 00:00 0,70 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 21.03.2019 00:00 0,37 mg/m3
sumporovodik 24 sata 21.03.2019 00:00 -0,12 µg/m3
ozon 24 sata 16.03.2019 00:00 30,12 µg/m3
amonijak 24 sata 21.03.2019 00:00 7,82 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 21.03.2019 00:00 0,57 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 16.03.2019 00:00 59,29 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina