Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 24.07.2019 00:00 3,70 7,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 24.07.2019 00:00 16,50 16,50 µg/m3
ozon 1 sat 24.07.2019 00:00 15,40 37,00 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 24.07.2019 00:00 0,40 0,70 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 24.07.2019 02:00 1,30 0,25 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 23.07.2019 00:00 37,40 22,46 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 24.07.2019 00:00 0,20 mg/m3
sumporovodik 1 sat 24.07.2019 00:00 0,00 µg/m3
amonijak 1 sat 24.07.2019 00:00 6,70 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 24.07.2019 02:00 53,97 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 23.07.2019 00:00 15,94 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 23.07.2019 00:00 1,00 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 23.07.2019 00:00 0,23 mg/m3
sumporovodik 24 sata 23.07.2019 00:00 0,11 µg/m3
ozon 24 sata 23.07.2019 00:00 60,06 µg/m3
amonijak 24 sata 23.07.2019 00:00 9,73 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 23.07.2019 00:00 0,24 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 23.07.2019 00:00 99,38 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina