Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 20.05.2019 20:00 9,80 19,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 20.05.2019 20:00 55,10 58,10 µg/m3
ozon 1 sat 15.05.2019 01:00 N/A -8,20 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 20.05.2019 20:00 0,10 0,20 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 20.05.2019 22:00 1,00 0,20 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 19.05.2019 00:00 30,20 18,14 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 20.05.2019 20:00 0,20 mg/m3
sumporovodik 1 sat 20.05.2019 20:00 -0,20 µg/m3
amonijak 1 sat 20.05.2019 20:00 21,40 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 15.05.2019 03:00 -5,12 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 20.05.2019 00:00 19,36 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 20.05.2019 00:00 0,35 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 20.05.2019 00:00 0,22 mg/m3
sumporovodik 24 sata 20.05.2019 00:00 -0,19 µg/m3
ozon 24 sata 14.05.2019 00:00 8,48 µg/m3
amonijak 24 sata 20.05.2019 00:00 23,06 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 20.05.2019 00:00 0,26 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 14.05.2019 00:00 18,03 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina