Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 18.02.2020 00:00 0,30 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 18.02.2020 00:00 1,80 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 18.02.2020 00:00 0,20 mg/m3
sumporovodik 1 sat 18.02.2020 00:00 -1,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.01.2020 19:00 76,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.01.2020 19:00 76,60 µg/m3
ozon 1 sat 18.02.2020 00:00 81,10 µg/m3
amonijak 1 sat 18.02.2020 00:00 13,00 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 18.02.2020 01:00 0,26 mg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 18.02.2020 01:00 72,25 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 17.02.2020 00:00 19,77 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.02.2020 00:00 2,98 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 17.02.2020 00:00 0,48 mg/m3
sumporovodik 24 sata 17.02.2020 00:00 -1,45 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.01.2020 00:00 56,06 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.01.2020 00:00 56,06 µg/m3
ozon 24 sata 17.02.2020 00:00 49,68 µg/m3
amonijak 24 sata 17.02.2020 00:00 36,00 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.02.2020 00:00 0,82 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.02.2020 00:00 77,34 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.01.2020 20:00 67,71 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.01.2020 20:00 67,71 µg/m3