Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 05.12.2020 22:00 5,50 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 05.12.2020 00:00 10,69 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 30.11.2020 14:00 12,80 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 29.11.2020 00:00 4,43 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 05.12.2020 22:00 25,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 05.12.2020 00:00 34,13 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 05.12.2020 23:00 33,54 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 05.12.2020 22:00 0,90 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 05.12.2020 23:00 1,13 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 05.12.2020 00:00 0,88 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 05.12.2020 00:00 1,14 mg/m3
benzen 1 sat 05.12.2020 22:00 5,40 µg/m3
benzen 24 sata 05.12.2020 00:00 6,92 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.12.2020 00:00 2,26 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 05.12.2020 22:00 25,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 05.12.2020 00:00 34,13 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 05.12.2020 23:00 33,54 µg/m3
sumporovodik 1 sat 05.12.2020 22:00 0,10 µg/m3
sumporovodik 24 sata 05.12.2020 00:00 0,21 µg/m3