Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 27.10.2020 17:00 15,00 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 27.10.2020 17:00 3,00 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 27.10.2020 17:00 0,40 mg/m3
sumporovodik 1 sat 27.10.2020 17:00 1,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 27.10.2020 17:00 11,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 27.10.2020 17:00 11,90 µg/m3
benzen 1 sat 27.10.2020 17:00 1,50 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 27.10.2020 18:00 0,33 mg/m3
dušikov dioksid 24 sata 26.10.2020 00:00 14,40 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 26.10.2020 00:00 3,92 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 26.10.2020 00:00 0,31 mg/m3
sumporovodik 24 sata 26.10.2020 00:00 1,33 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 26.10.2020 00:00 9,48 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 26.10.2020 00:00 9,48 µg/m3
benzen 24 sata 26.10.2020 00:00 3,87 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 26.10.2020 00:00 0,56 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.10.2020 00:00 2,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 27.10.2020 18:00 10,69 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 27.10.2020 18:00 10,69 µg/m3