Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 20.05.2019 20:00 7,20 14,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 20.05.2019 20:00 0,30 0,30 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 20.05.2019 20:00 2,50 5,10 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 20.05.2019 22:00 1,20 0,23 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 20.05.2019 00:00 12,90 7,72 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 20.05.2019 20:00 0,30 mg/m3
sumporovodik 1 sat 20.05.2019 20:00 3,50 µg/m3
benzen 1 sat 20.05.2019 20:00 0,80 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 20.05.2019 00:00 6,90 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 20.05.2019 00:00 5,08 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 20.05.2019 00:00 0,23 mg/m3
sumporovodik 24 sata 20.05.2019 00:00 3,43 µg/m3
benzen 24 sata 20.05.2019 00:00 1,00 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 20.05.2019 00:00 0,33 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.05.2019 00:00 3,52 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina