Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 13.07.2020 03:00 1,40 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 12.07.2020 00:00 2,43 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 13.07.2020 03:00 7,00 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 12.07.2020 00:00 7,16 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 13.07.2020 03:00 2,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 12.07.2020 00:00 9,58 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 13.07.2020 05:00 9,69 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 13.07.2020 03:00 0,10 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 13.07.2020 05:00 0,15 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 12.07.2020 00:00 0,12 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 12.07.2020 00:00 0,18 mg/m3
benzen 1 sat 13.07.2020 03:00 0,30 µg/m3
benzen 24 sata 12.07.2020 00:00 0,26 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.07.2020 00:00 2,67 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 13.07.2020 03:00 2,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 12.07.2020 00:00 9,58 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 13.07.2020 05:00 9,69 µg/m3
sumporovodik 1 sat 13.07.2020 03:00 3,30 µg/m3
sumporovodik 24 sata 12.07.2020 00:00 3,20 µg/m3