Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 05.04.2020 18:00 2,50 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 05.04.2020 18:00 4,60 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 05.04.2020 18:00 0,30 mg/m3
sumporovodik 1 sat 05.04.2020 18:00 1,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 05.04.2020 18:00 21,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 05.04.2020 18:00 21,20 µg/m3
benzen 1 sat 05.04.2020 18:00 1,10 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 05.04.2020 20:00 0,28 mg/m3
dušikov dioksid 24 sata 04.04.2020 00:00 7,82 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 04.04.2020 00:00 2,66 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 04.04.2020 00:00 0,63 mg/m3
sumporovodik 24 sata 04.04.2020 00:00 1,67 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 04.04.2020 00:00 31,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 04.04.2020 00:00 31,20 µg/m3
benzen 24 sata 04.04.2020 00:00 3,43 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 05.04.2020 00:00 0,54 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.04.2020 00:00 2,91 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 05.04.2020 20:00 17,81 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 05.04.2020 20:00 17,81 µg/m3