Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 31.12.2019 23:00 15,30 30,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.09.2019 14:00 39,30 39,30 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 17.09.2019 14:00 8,20 16,40 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 17.09.2019 16:00 1,30 0,25 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 16.09.2019 00:00 32,50 19,47 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 17.09.2019 14:00 0,20 mg/m3
sumporovodik 1 sat 09.09.2019 12:00 2,20 µg/m3
benzen 1 sat 17.09.2019 14:00 0,80 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 31.12.2019 00:00 18,29 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 16.09.2019 00:00 16,73 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 16.09.2019 00:00 0,29 mg/m3
sumporovodik 24 sata 08.09.2019 00:00 2,32 µg/m3
benzen 24 sata 16.09.2019 00:00 6,39 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 16.09.2019 00:00 0,36 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.09.2019 00:00 3,52 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina