Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 22.11.2019 19:00 18,00 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.11.2019 19:00 19,70 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 22.11.2019 19:00 1,10 mg/m3
sumporovodik 1 sat 22.11.2019 19:00 -0,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.11.2019 19:00 32,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.11.2019 19:00 32,00 µg/m3
benzen 1 sat 07.11.2019 12:00 4,50 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 22.11.2019 20:00 0,86 mg/m3
dušikov dioksid 24 sata 21.11.2019 00:00 14,62 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 21.11.2019 00:00 19,88 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 21.11.2019 00:00 0,84 mg/m3
sumporovodik 24 sata 21.11.2019 00:00 -0,18 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 21.11.2019 00:00 21,82 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 21.11.2019 00:00 21,82 µg/m3
benzen 24 sata 06.11.2019 00:00 2,42 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 22.11.2019 00:00 2,22 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.11.2019 00:00 3,70 µg/m3