Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.11.2018 19:00 18,00 18,00 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 17.11.2018 19:00 2,50 5,10 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 17.11.2018 19:00 1,70 0,34 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 16.11.2018 00:00 39,30 23,56 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 17.11.2018 19:00 0,40 mg/m3
sumporovodik 1 sat 17.11.2018 19:00 2,00 µg/m3
benzen 1 sat 31.10.2018 12:00 4,30 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 16.11.2018 00:00 3,80 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 16.11.2018 00:00 0,58 mg/m3
sumporovodik 24 sata 16.11.2018 00:00 2,60 µg/m3
benzen 24 sata 30.10.2018 00:00 1,26 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 15.11.2018 00:00 1,66 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.05.2018 00:00 2,65 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina