Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.03.2019 03:00 56,30 60,10 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.03.2019 03:00 2,00 3,90 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 22.03.2019 04:00 7,70 1,54 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 21.03.2019 00:00 41,80 25,06 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 22.03.2019 03:00 1,50 mg/m3
sumporovodik 1 sat 22.03.2019 03:00 2,80 µg/m3
benzen 1 sat 22.03.2019 03:00 9,10 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 21.03.2019 00:00 5,17 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 21.03.2019 00:00 0,45 mg/m3
sumporovodik 24 sata 21.03.2019 00:00 3,06 µg/m3
benzen 24 sata 21.03.2019 00:00 3,10 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 21.03.2019 00:00 0,79 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.03.2019 00:00 3,65 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina