Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 31.12.2019 23:00 15,30 30,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 23.07.2019 23:00 14,40 14,40 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 23.07.2019 23:00 3,20 6,40 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 24.07.2019 01:00 1,40 0,28 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 23.07.2019 00:00 27,30 16,36 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 23.07.2019 23:00 0,30 mg/m3
sumporovodik 1 sat 23.07.2019 23:00 1,70 µg/m3
benzen 1 sat 23.07.2019 23:00 0,90 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 31.12.2019 00:00 18,29 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 23.07.2019 00:00 6,64 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 23.07.2019 00:00 0,23 mg/m3
sumporovodik 24 sata 23.07.2019 00:00 1,97 µg/m3
benzen 24 sata 23.07.2019 00:00 1,01 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 23.07.2019 00:00 0,30 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.07.2019 00:00 3,57 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina