Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 22.09.2020 01:00 2,40 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 21.09.2020 00:00 11,69 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.09.2020 01:00 8,90 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 21.09.2020 00:00 10,05 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.09.2020 01:00 19,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 21.09.2020 00:00 24,05 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 22.09.2020 03:00 24,61 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 22.09.2020 01:00 0,30 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 22.09.2020 03:00 0,32 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 21.09.2020 00:00 0,27 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 21.09.2020 00:00 0,35 mg/m3
benzen 1 sat 22.09.2020 01:00 1,50 µg/m3
benzen 24 sata 21.09.2020 00:00 1,03 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.09.2020 00:00 2,56 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.09.2020 01:00 19,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 21.09.2020 00:00 24,05 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 22.09.2020 03:00 24,61 µg/m3
sumporovodik 1 sat 22.09.2020 01:00 5,80 µg/m3
sumporovodik 24 sata 21.09.2020 00:00 5,91 µg/m3