Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 22.05.2022 07:00 9,60 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.05.2022 07:00 9,80 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 21.01.2022 10:00 0,20 mg/m3
sumporovodik 1 sat 22.05.2022 07:00 -2,10 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.05.2022 07:00 14,20 µg/m3
benzen 1 sat 22.05.2022 07:00 0,40 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 21.01.2022 12:00 0,32 mg/m3
dušikov dioksid 24 sata 21.05.2022 00:00 12,90 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 21.05.2022 00:00 8,62 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 20.01.2022 00:00 0,66 mg/m3
sumporovodik 24 sata 21.05.2022 00:00 -2,34 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 21.05.2022 00:00 26,44 µg/m3
benzen 24 sata 21.05.2022 00:00 0,86 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 20.01.2022 00:00 0,92 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.05.2022 00:00 2,24 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 22.05.2022 10:00 22,40 µg/m3