Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 20.01.2019 00:00 20,20 20,20 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 20.01.2019 00:00 1,70 3,40 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 20.01.2019 01:00 2,30 0,46 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 19.01.2019 00:00 27,50 16,51 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 20.01.2019 00:00 0,50 mg/m3
sumporovodik 1 sat 20.01.2019 00:00 1,70 µg/m3
benzen 1 sat 20.01.2019 00:00 4,10 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 19.01.2019 00:00 3,46 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 19.01.2019 00:00 0,51 mg/m3
sumporovodik 24 sata 19.01.2019 00:00 1,86 µg/m3
benzen 24 sata 19.01.2019 00:00 4,09 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 19.01.2019 00:00 0,90 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.01.2019 00:00 3,53 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina