Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 17.02.2020 23:00 -0,60 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 17.02.2020 23:00 1,20 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 17.02.2020 23:00 0,20 mg/m3
sumporovodik 1 sat 17.02.2020 23:00 0,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.02.2020 23:00 3,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.02.2020 23:00 3,90 µg/m3
benzen 1 sat 17.02.2020 23:00 0,40 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 18.02.2020 00:00 0,25 mg/m3
dušikov dioksid 24 sata 17.02.2020 00:00 14,08 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.02.2020 00:00 2,11 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 17.02.2020 00:00 0,38 mg/m3
sumporovodik 24 sata 17.02.2020 00:00 0,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.02.2020 00:00 13,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.02.2020 00:00 13,80 µg/m3
benzen 24 sata 17.02.2020 00:00 3,72 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.02.2020 00:00 0,62 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.02.2020 00:00 3,31 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 18.02.2020 00:00 13,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 18.02.2020 00:00 13,80 µg/m3