Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 05.12.2022 07:00 7,50 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 04.12.2022 00:00 10,77 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 05.12.2022 07:00 6,00 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 04.12.2022 00:00 7,48 µg/m3
sumporovodik 1 sat 05.12.2022 07:00 2,30 µg/m3
sumporovodik 24 sata 04.12.2022 00:00 2,10 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 05.12.2022 07:00 38,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 04.12.2022 00:00 34,32 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 05.12.2022 08:00 33,27 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 05.12.2022 07:00 30,30 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 04.12.2022 00:00 31,58 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 05.12.2022 08:00 30,03 µg/m3
ozon 1 sat 05.12.2022 07:00 2,20 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 05.12.2022 08:00 4,44 µg/m3
ozon 24 sata 04.12.2022 00:00 8,72 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 04.12.2022 00:00 12,62 µg/m3
benzen 1 sat 01.12.2022 09:00 1,70 µg/m3
benzen 24 sata 30.11.2022 00:00 2,36 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.12.2022 00:00 1,74 µg/m3