Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 14.11.2019 11:00 9,30 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.11.2019 20:00 11,10 µg/m3
sumporovodik 1 sat 22.11.2019 20:00 0,40 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 22.11.2019 20:00 23,60 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 22.11.2019 20:00 23,60 µg/m3
ozon 1 sat 22.11.2019 20:00 11,10 µg/m3
benzen 1 sat 22.11.2019 20:00 3,80 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 22.11.2019 21:00 16,50 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 13.11.2019 00:00 13,36 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 22.11.2019 00:00 11,23 µg/m3
sumporovodik 24 sata 22.11.2019 00:00 0,50 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 22.11.2019 00:00 18,40 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 22.11.2019 00:00 18,40 µg/m3
ozon 24 sata 22.11.2019 00:00 9,43 µg/m3
benzen 24 sata 22.11.2019 00:00 4,98 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 22.11.2019 00:00 17,49 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.11.2019 00:00 2,29 µg/m3