Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 23.01.2021 23:00 52,60 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 23.01.2021 23:00 14,20 µg/m3
sumporovodik 1 sat 23.01.2021 23:00 4,90 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 23.01.2021 23:00 68,10 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 23.01.2021 23:00 68,10 µg/m3
ozon 1 sat 23.01.2021 23:00 24,80 µg/m3
benzen 1 sat 23.01.2021 23:00 11,50 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 24.01.2021 00:00 34,77 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 23.01.2021 00:00 23,79 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 23.01.2021 00:00 9,31 µg/m3
sumporovodik 24 sata 23.01.2021 00:00 3,43 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 23.01.2021 00:00 38,27 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 23.01.2021 00:00 38,27 µg/m3
ozon 24 sata 23.01.2021 00:00 49,52 µg/m3
benzen 24 sata 23.01.2021 00:00 3,79 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 23.01.2021 00:00 70,64 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.12.2020 00:00 2,45 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 24.01.2021 00:00 38,27 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 24.01.2021 00:00 38,27 µg/m3