Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 12.04.2019 12:00 N/A 3,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat N/A µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 24.07.2019 00:00 19,50 11,70 µg/m3
ozon 1 sat 24.07.2019 00:00 7,10 17,00 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 24.07.2019 00:00 1,80 3,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata N/A µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 23.07.2019 00:00 23,90 9,55 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporovodik 1 sat 24.07.2019 00:00 2,00 µg/m3
benzen 1 sat 24.07.2019 00:00 0,60 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 24.07.2019 02:00 44,25 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 11.04.2019 00:00 7,08 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 23.07.2019 00:00 3,81 µg/m3
sumporovodik 24 sata 23.07.2019 00:00 1,60 µg/m3
ozon 24 sata 23.07.2019 00:00 59,81 µg/m3
benzen 24 sata 23.07.2019 00:00 0,49 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 23.07.2019 00:00 102,11 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.07.2019 00:00 2,13 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina