Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 12.04.2019 12:00 N/A 3,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat N/A µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 20.05.2019 20:00 9,70 5,80 µg/m3
ozon 1 sat 20.05.2019 20:00 34,30 82,20 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 20.05.2019 20:00 0,80 1,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata N/A µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 20.05.2019 00:00 30,80 12,32 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporovodik 1 sat 20.05.2019 20:00 1,10 µg/m3
benzen 1 sat 20.05.2019 20:00 1,00 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 20.05.2019 22:00 86,37 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 11.04.2019 00:00 7,16 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 20.05.2019 00:00 2,42 µg/m3
sumporovodik 24 sata 20.05.2019 00:00 1,34 µg/m3
ozon 24 sata 20.05.2019 00:00 51,27 µg/m3
benzen 24 sata 20.05.2019 00:00 0,86 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 20.05.2019 00:00 87,30 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.05.2019 00:00 2,10 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina