Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 11.03.2019 10:00 N/A 10,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat N/A µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 22.03.2019 03:00 76,60 58,60 µg/m3
ozon 1 sat 18.03.2019 16:00 N/A 77,00 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.03.2019 03:00 1,40 2,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata N/A µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 21.03.2019 00:00 62,20 24,89 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporovodik 1 sat 22.03.2019 03:00 1,00 µg/m3
benzen 1 sat 22.03.2019 03:00 2,90 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 18.03.2019 17:00 78,33 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 10.03.2019 00:00 4,01 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 21.03.2019 00:00 4,10 µg/m3
sumporovodik 24 sata 21.03.2019 00:00 1,15 µg/m3
ozon 24 sata 17.03.2019 00:00 51,77 µg/m3
benzen 24 sata 21.03.2019 00:00 2,74 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.03.2019 00:00 90,80 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.03.2019 00:00 2,24 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina