Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 17.09.2019 14:00 1,10 2,10 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat N/A µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 17.09.2019 14:00 22,50 13,50 µg/m3
ozon 1 sat 17.09.2019 14:00 37,40 89,70 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 17.09.2019 14:00 3,30 6,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata N/A µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 16.09.2019 00:00 27,30 10,90 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporovodik 1 sat 17.09.2019 14:00 -1,60 µg/m3
benzen 1 sat 17.09.2019 14:00 0,30 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 17.09.2019 16:00 75,00 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 16.09.2019 00:00 10,90 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 16.09.2019 00:00 8,97 µg/m3
sumporovodik 24 sata 16.09.2019 00:00 -1,28 µg/m3
ozon 24 sata 16.09.2019 00:00 42,60 µg/m3
benzen 24 sata 16.09.2019 00:00 0,53 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 16.09.2019 00:00 83,72 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.09.2019 00:00 2,15 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina