Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 24 sata 17.08.2022 00:00 11,27 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 18.08.2022 10:00 1,80 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.08.2022 00:00 4,59 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 18.08.2022 10:00 7,80 µg/m3
sumporovodik 24 sata 17.08.2022 00:00 1,67 µg/m3
sumporovodik 1 sat 18.08.2022 10:00 1,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.08.2022 00:00 18,06 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 18.08.2022 12:00 21,61 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.08.2022 10:00 20,10 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 18.08.2022 10:00 11,30 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 17.08.2022 00:00 10,37 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 18.08.2022 12:00 13,26 µg/m3
ozon 24 sata 17.08.2022 00:00 72,43 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.08.2022 00:00 127,08 µg/m3
ozon 1 sat 18.08.2022 10:00 88,40 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 18.08.2022 12:00 48,83 µg/m3
benzen 1 sat 18.08.2022 09:00 0,50 µg/m3
benzen 24 sata 17.08.2022 00:00 0,90 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.08.2022 00:00 1,82 µg/m3