Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 28.10.2021 01:00 18,70 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 28.10.2021 01:00 6,30 µg/m3
sumporovodik 1 sat 28.10.2021 01:00 4,00 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 28.10.2021 01:00 60,10 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 28.10.2021 01:00 60,10 µg/m3
ozon 1 sat 28.10.2021 01:00 10,70 µg/m3
benzen 1 sat 28.10.2021 01:00 12,20 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 28.10.2021 02:00 12,17 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 27.10.2021 00:00 19,80 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 27.10.2021 00:00 5,20 µg/m3
sumporovodik 24 sata 27.10.2021 00:00 3,83 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 27.10.2021 00:00 34,45 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 27.10.2021 00:00 34,45 µg/m3
ozon 24 sata 27.10.2021 00:00 29,78 µg/m3
benzen 24 sata 27.10.2021 00:00 5,23 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 27.10.2021 00:00 59,69 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.10.2021 00:00 1,72 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 28.10.2021 03:00 39,58 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 28.10.2021 03:00 39,58 µg/m3