Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 05.04.2020 19:00 17,50 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 05.04.2020 19:00 5,00 µg/m3
sumporovodik 1 sat 05.04.2020 19:00 0,10 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 05.04.2020 19:00 20,30 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 05.04.2020 19:00 20,30 µg/m3
ozon 1 sat 05.04.2020 19:00 97,70 µg/m3
benzen 1 sat 05.04.2020 19:00 1,70 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 05.04.2020 21:00 114,08 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 04.04.2020 00:00 8,75 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 04.04.2020 00:00 3,26 µg/m3
sumporovodik 24 sata 04.04.2020 00:00 0,12 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 04.04.2020 00:00 38,44 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 04.04.2020 00:00 38,44 µg/m3
ozon 24 sata 04.04.2020 00:00 83,75 µg/m3
benzen 24 sata 04.04.2020 00:00 2,33 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 05.04.2020 00:00 114,08 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.04.2020 00:00 2,58 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 05.04.2020 21:00 25,22 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 05.04.2020 21:00 25,22 µg/m3