Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 20.01.2019 00:00 6,40 12,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat N/A µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 20.01.2019 00:00 51,00 31,00 µg/m3
ozon 1 sat 20.01.2019 00:00 11,50 27,60 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 20.01.2019 00:00 1,00 1,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata N/A µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 19.01.2019 00:00 62,20 24,88 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporovodik 1 sat 20.01.2019 00:00 0,90 µg/m3
benzen 1 sat 20.01.2019 00:00 3,40 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 20.01.2019 01:00 24,84 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 19.01.2019 00:00 21,05 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 19.01.2019 00:00 2,35 µg/m3
sumporovodik 24 sata 19.01.2019 00:00 0,81 µg/m3
ozon 24 sata 19.01.2019 00:00 28,54 µg/m3
benzen 24 sata 19.01.2019 00:00 3,27 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 19.01.2019 00:00 42,01 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.01.2019 00:00 2,11 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina