Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 06.02.2023 08:00 20,20 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 05.02.2023 00:00 7,14 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 06.02.2023 08:00 0,40 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 05.02.2023 00:00 0,50 µg/m3
sumporovodik 1 sat 06.02.2023 08:00 2,10 µg/m3
sumporovodik 24 sata 05.02.2023 00:00 1,91 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 06.02.2023 08:00 40,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 05.02.2023 00:00 19,53 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 06.02.2023 09:00 27,56 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 06.02.2023 08:00 39,80 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 05.02.2023 00:00 19,02 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 06.02.2023 09:00 27,00 µg/m3
ozon 1 sat 06.02.2023 08:00 30,80 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 06.02.2023 09:00 35,55 µg/m3
ozon 24 sata 05.02.2023 00:00 54,36 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 05.02.2023 00:00 65,64 µg/m3
benzen 1 sat 06.02.2023 08:00 4,50 µg/m3
benzen 24 sata 05.02.2023 00:00 1,76 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.02.2023 00:00 2,12 µg/m3