Postaja Ripenda

Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 24.07.2019 00:00 1,50 3,05 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 24.07.2019 00:00 12,80 12,75 µg/m3
ozon 1 sat 24.07.2019 00:00 36,40 87,30 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 24.07.2019 00:00 2,40 4,75 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 23.07.2019 00:00 22,00 13,20 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 24.07.2019 02:00 106,94 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 23.07.2019 00:00 3,34 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 23.07.2019 00:00 6,69 µg/m3
ozon 24 sata 23.07.2019 00:00 106,17 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 19.07.2019 00:00 127,11 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina