Postaja Ripenda

Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 15.05.2018 14:00 N/A 2,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 15.05.2018 14:00 N/A 0,00 µg/m3
ozon 1 sat 15.05.2018 14:00 N/A 93,55 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 15.05.2018 14:00 N/A 4,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 14.05.2018 00:00 N/A 6,33 µg/m3
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 15.05.2018 10:00 80,07 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 14.05.2018 00:00 3,60 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 14.05.2018 00:00 4,66 µg/m3
ozon 24 sata 14.05.2018 00:00 74,56 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 13.05.2018 00:00 114,96 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina