Postaja Ripenda

Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 20.08.2018 06:00 1,90 3,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 20.08.2018 06:00 22,10 22,10 µg/m3
ozon 1 sat 20.08.2018 06:00 45,80 109,85 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 20.08.2018 06:00 4,50 9,10 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 18.08.2018 00:00 N/A 22,10 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 20.08.2018 08:00 113,31 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 19.08.2018 00:00 5,26 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 19.08.2018 00:00 9,57 µg/m3
ozon 24 sata 19.08.2018 00:00 117,15 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 19.08.2018 00:00 119,95 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina