Postaja Ripenda

Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 18.02.2020 00:00 2,05 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 18.02.2020 00:00 5,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.02.2020 00:00 9,40 µg/m3
ozon 1 sat 18.02.2020 00:00 0,40 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 18.02.2020 01:00 0,43 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 17.02.2020 00:00 3,51 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.02.2020 00:00 5,55 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.02.2020 00:00 10,67 µg/m3
ozon 24 sata 17.02.2020 00:00 43,49 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.02.2020 00:00 90,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 18.02.2020 01:00 10,76 µg/m3