Postaja Ripenda

Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 27.07.2020 05:00 2,10 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 27.07.2020 05:00 -0,25 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 27.07.2020 05:00 18,35 µg/m3
ozon 1 sat 27.07.2020 05:00 64,35 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 27.07.2020 07:00 62,42 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 26.07.2020 00:00 2,10 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 26.07.2020 00:00 0,32 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 26.07.2020 00:00 18,35 µg/m3
ozon 24 sata 26.07.2020 00:00 82,91 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 26.07.2020 00:00 110,69 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 27.07.2020 11:00 18,35 µg/m3