Postaja Ripenda

Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 17.11.2018 19:00 2,30 4,65 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.11.2018 19:00 15,50 15,50 µg/m3
ozon 1 sat 17.11.2018 19:00 28,50 68,45 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 17.11.2018 19:00 5,00 9,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 15.11.2018 00:00 N/A 9,26 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 17.11.2018 11:00 60,24 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 15.11.2018 00:00 7,21 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 15.11.2018 00:00 12,80 µg/m3
ozon 24 sata 15.11.2018 00:00 67,38 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 15.11.2018 00:00 69,62 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina