Postaja Ripenda

Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 17.09.2019 14:00 2,00 4,05 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.09.2019 14:00 20,60 20,65 µg/m3
ozon 1 sat 17.09.2019 14:00 46,50 111,65 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 17.09.2019 14:00 3,00 5,95 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 15.09.2019 00:00 N/A 11,82 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 17.09.2019 16:00 107,07 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 15.09.2019 00:00 2,49 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 15.09.2019 00:00 5,18 µg/m3
ozon 24 sata 15.09.2019 00:00 81,15 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 12.09.2019 00:00 100,29 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina