Postaja Ripenda

Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 18.02.2019 07:00 N/A 0,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.02.2019 07:00 N/A 23,55 µg/m3
ozon 1 sat 18.02.2019 07:00 N/A 74,65 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 18.02.2019 07:00 N/A 6,55 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.02.2019 00:00 35,40 21,25 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 18.02.2019 08:00 75,23 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 17.02.2019 00:00 0,00 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.02.2019 00:00 6,26 µg/m3
ozon 24 sata 17.02.2019 00:00 78,33 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.02.2019 00:00 88,12 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina