Postaja Sv. Katarina

Mreža:
Postaja:
Sv. Katarina
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 15.05.2018 13:00 N/A 0,80 µg/m3
ozon 1 sat 15.05.2018 13:00 N/A 86,45 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 15.05.2018 13:00 N/A 3,85 µg/m3
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 15.05.2018 14:00 82,28 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 11.05.2018 00:00 3,11 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 11.05.2018 00:00 4,70 µg/m3
ozon 24 sata 11.05.2018 00:00 84,22 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 11.05.2018 00:00 105,06 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina