Postaja Sv. Katarina

Mreža:
Postaja:
Sv. Katarina
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 24.07.2019 00:00 1,20 2,40 µg/m3
ozon 1 sat 24.07.2019 00:00 38,30 91,95 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 24.07.2019 00:00 1,10 2,25 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 24.07.2019 02:00 110,62 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 23.07.2019 00:00 3,01 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 23.07.2019 00:00 3,46 µg/m3
ozon 24 sata 23.07.2019 00:00 109,16 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 23.07.2019 00:00 132,19 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina