Postaja Sv. Katarina

Mreža:
Postaja:
Sv. Katarina
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 05.12.2022 01:00 8,20 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 03.12.2022 00:00 8,20 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 05.12.2022 01:00 10,90 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 03.12.2022 00:00 10,90 µg/m3
ozon 1 sat 05.12.2022 01:00 80,40 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 05.12.2022 02:00 80,40 µg/m3
ozon 24 sata 03.12.2022 00:00 80,40 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 03.12.2022 00:00 80,40 µg/m3