Postaja Sv. Katarina

Mreža:
Postaja:
Sv. Katarina
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 18.02.2019 11:00 1,40 2,80 µg/m3
ozon 1 sat 18.02.2019 11:00 N/A 0,00 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 18.02.2019 11:00 N/A 0,00 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 18.02.2019 12:00 70,23 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 17.02.2019 00:00 2,80 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.02.2019 00:00 4,10 µg/m3
ozon 24 sata 17.02.2019 00:00 74,81 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.02.2019 00:00 86,09 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina