Postaja Sv. Katarina

Mreža:
Postaja:
Sv. Katarina
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 1 sat 13.05.2020 11:00 82,70 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 13.05.2020 13:00 74,28 µg/m3
ozon 24 sata 12.05.2020 00:00 60,44 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 12.05.2020 00:00 88,13 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 13.05.2020 11:00 -0,55 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 12.05.2020 00:00 -0,94 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 13.05.2020 11:00 9,60 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 12.05.2020 00:00 5,70 µg/m3