Postaja Sv. Katarina

Mreža:
Postaja:
Sv. Katarina
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 22.10.2020 20:00 3,80 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.10.2020 20:00 3,95 µg/m3
ozon 1 sat 22.10.2020 20:00 47,55 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 22.10.2020 22:00 79,97 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 20.10.2020 00:00 0,00 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 20.10.2020 00:00 3,95 µg/m3
ozon 24 sata 20.10.2020 00:00 52,74 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 20.10.2020 00:00 80,11 µg/m3