Postaja Sv. Katarina

Mreža:
Postaja:
Sv. Katarina
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 13.12.2019 13:00 0,30 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 13.12.2019 13:00 3,85 µg/m3
ozon 1 sat 13.12.2019 13:00 73,00 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 13.12.2019 15:00 52,51 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 12.12.2019 00:00 1,58 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 12.12.2019 00:00 4,76 µg/m3
ozon 24 sata 12.12.2019 00:00 52,44 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 12.12.2019 00:00 56,08 µg/m3