Postaja Plomin

Mreža:
Postaja:
Plomin
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 27.07.2020 04:00 1,60 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 27.07.2020 04:00 2,75 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 26.07.2020 00:00 1,60 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 26.07.2020 00:00 0,95 µg/m3