Postaja Plomin

Mreža:
Postaja:
Plomin
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 22.11.2019 11:00 6,30 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.11.2019 11:00 3,35 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 06.01.2019 00:00 8,20 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 06.01.2019 00:00 6,66 µg/m3