Postaja Klavar

Mreža:
Postaja:
Klavar
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.10.2020 20:00 0,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 22.10.2020 00:00 0,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 22.10.2020 22:00 0,00 µg/m3