Postaja Čambarelići

Mreža:
Postaja:
Čambarelići
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Pićan
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 18.02.2020 02:00 2,61 µg/m3
sumporovodik 1 sat 18.02.2020 02:00 0,81 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.02.2020 02:00 35,46 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.02.2020 00:00 3,68 µg/m3
sumporovodik 24 sata 17.02.2020 00:00 0,79 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.02.2020 00:00 31,48 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 18.02.2020 02:00 32,74 µg/m3