Postaja Čambarelići

Mreža:
Postaja:
Čambarelići
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Pićan
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 23.09.2020 11:00 1,71 µg/m3
sumporovodik 1 sat 23.09.2020 11:00 1,02 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 23.09.2020 11:00 38,56 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 22.09.2020 00:00 4,32 µg/m3
sumporovodik 24 sata 22.09.2020 00:00 0,98 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 22.09.2020 00:00 24,71 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 23.09.2020 12:00 22,16 µg/m3