Postaja Čambarelići

Mreža:
Postaja:
Čambarelići
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Pićan
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.09.2019 16:00 48,10 48,06 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 17.09.2019 16:00 0,70 1,48 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 15.09.2019 00:00 N/A 17,77 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporovodik 1 sat 17.09.2019 16:00 2,17 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 16.09.2019 00:00 3,79 µg/m3
sumporovodik 24 sata 16.09.2019 00:00 2,34 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina