Postaja Čambarelići

Mreža:
Postaja:
Čambarelići
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Pićan
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 10.05.2021 12:00 7,00 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 09.05.2021 00:00 16,48 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 10.05.2021 12:00 16,82 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 09.05.2021 00:00 19,84 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 10.05.2021 13:00 18,94 µg/m3
sumporovodik 1 sat 10.05.2021 12:00 0,98 µg/m3
sumporovodik 24 sata 09.05.2021 00:00 0,98 µg/m3