Postaja VIŠNJAN

Mreža:
Postaja:
VIŠNJAN
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Višnjan
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.09.2019 14:00 18,60 18,60 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 17.09.2019 14:00 22,00 13,20 µg/m3
ozon 1 sat 17.09.2019 14:00 51,30 123,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 16.09.2019 00:00 20,50 12,30 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 16.09.2019 00:00 22,60 9,03 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 17.09.2019 16:00 117,70 µg/m3
ozon 24 sata 16.09.2019 00:00 113,27 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 16.09.2019 00:00 128,22 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina