Postaja VIŠNJAN

Mreža:
Postaja:
VIŠNJAN
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Višnjan
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 12.02.2020 21:00 35,80 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 12.02.2020 21:00 32,00 µg/m3
ozon 1 sat 10.02.2020 13:00 84,50 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 10.02.2020 14:00 80,94 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 12.02.2020 00:00 23,95 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 12.02.2020 00:00 20,94 µg/m3
ozon 24 sata 09.02.2020 00:00 82,14 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 09.02.2020 00:00 87,38 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 12.02.2020 22:00 24,95 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 12.02.2020 22:00 21,75 µg/m3