Postaja VIŠNJAN

Mreža:
Postaja:
VIŠNJAN
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Višnjan
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.04.2021 23:00 5,90 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 18.04.2021 23:00 5,70 µg/m3
ozon 1 sat 18.04.2021 23:00 84,60 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 19.04.2021 01:00 82,10 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 18.04.2021 00:00 10,57 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 18.04.2021 00:00 10,18 µg/m3
ozon 24 sata 18.04.2021 00:00 80,05 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.04.2021 00:00 87,38 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 19.04.2021 01:00 10,53 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 19.04.2021 01:00 10,14 µg/m3