Postaja VIŠNJAN

Mreža:
Postaja:
VIŠNJAN
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Višnjan
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 23.09.2020 09:00 7,50 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 23.09.2020 09:00 6,20 µg/m3
ozon 1 sat 23.09.2020 09:00 71,60 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 23.09.2020 11:00 64,37 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 22.09.2020 00:00 10,99 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 22.09.2020 00:00 8,83 µg/m3
ozon 24 sata 22.09.2020 00:00 80,39 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 22.09.2020 00:00 103,95 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 23.09.2020 11:00 6,26 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 23.09.2020 11:00 4,89 µg/m3