Postaja Bijenik

Mreža:
Postaja:
Bijenik
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Zagreb
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 28.01.2018 14:00 N/A 42,45 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 07.03.2018 12:00 N/A 3,41 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 27.01.2018 00:00 N/A 23,89 µg/m3
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 24 sata 06.03.2018 00:00 6,09 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina