Postaja Bijenik

Mreža:
Postaja:
Bijenik
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Zagreb
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 07.03.2018 12:00 3,41 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 28.01.2018 14:00 42,45 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 28.01.2018 14:00 42,45 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 06.03.2018 00:00 6,09 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 27.01.2018 00:00 23,89 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 27.01.2018 00:00 23,89 µg/m3