Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 25.06.2022 22:00 2,90 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 25.06.2022 00:00 4,55 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 25.06.2022 22:00 0,80 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 26.06.2022 00:00 0,80 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 25.06.2022 00:00 0,83 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 25.06.2022 00:00 0,89 mg/m3
sumporovodik 1 sat 25.06.2022 22:00 3,10 µg/m3
sumporovodik 24 sata 25.06.2022 00:00 3,36 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.06.2022 22:00 12,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 25.06.2022 00:00 19,33 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 26.06.2022 00:00 19,33 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.06.2022 22:00 6,40 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 25.06.2022 00:00 10,72 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 26.06.2022 00:00 10,72 µg/m3
benzen 1 sat 25.06.2022 22:00 0,20 µg/m3
benzen 24 sata 25.06.2022 00:00 0,24 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.06.2022 00:00 1,68 µg/m3