Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 30.11.2020 01:00 2,90 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 29.11.2020 00:00 2,00 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 30.11.2020 01:00 1,90 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 30.11.2020 02:00 2,17 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 29.11.2020 00:00 0,95 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 29.11.2020 00:00 1,79 mg/m3
benzen 1 sat 30.11.2020 00:00 8,10 µg/m3
benzen 24 sata 29.11.2020 00:00 2,60 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.11.2020 00:00 2,11 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 30.11.2020 01:00 98,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 29.11.2020 00:00 35,16 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 30.11.2020 02:00 43,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 30.11.2020 01:00 98,30 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 29.11.2020 00:00 35,16 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 30.11.2020 02:00 43,60 µg/m3
sumporovodik 1 sat 30.11.2020 01:00 -0,40 µg/m3
sumporovodik 24 sata 29.11.2020 00:00 0,05 µg/m3