Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 15.12.2019 02:00 1,60 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 15.12.2019 02:00 5,10 mg/m3
sumporovodik 1 sat 15.12.2019 02:00 4,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 15.12.2019 02:00 101,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 15.12.2019 02:00 101,40 µg/m3
benzen 1 sat 15.12.2019 01:00 15,70 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 15.12.2019 03:00 4,21 mg/m3
sumporov dioksid 24 sata 14.12.2019 00:00 3,11 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 14.12.2019 00:00 1,61 mg/m3
sumporovodik 24 sata 14.12.2019 00:00 2,07 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 14.12.2019 00:00 39,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 14.12.2019 00:00 39,00 µg/m3
benzen 24 sata 14.12.2019 00:00 6,07 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 14.12.2019 00:00 3,40 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.12.2019 00:00 2,22 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 15.12.2019 03:00 52,04 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 15.12.2019 03:00 52,04 µg/m3