Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 28.01.2020 09:00 7,40 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 28.01.2020 09:00 1,90 mg/m3
sumporovodik 1 sat 28.01.2020 09:00 1,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 19.01.2020 23:00 84,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 19.01.2020 23:00 84,20 µg/m3
benzen 1 sat 28.01.2020 09:00 6,90 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 28.01.2020 10:00 1,77 mg/m3
sumporov dioksid 24 sata 27.01.2020 00:00 6,27 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 27.01.2020 00:00 1,74 mg/m3
sumporovodik 24 sata 27.01.2020 00:00 0,52 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 19.01.2020 00:00 36,38 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 19.01.2020 00:00 36,38 µg/m3
benzen 24 sata 27.01.2020 00:00 6,51 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 27.01.2020 00:00 2,94 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.01.2020 00:00 2,02 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 20.01.2020 05:00 41,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 20.01.2020 05:00 41,50 µg/m3