Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 28.10.2021 01:00 1,40 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 28.10.2021 01:00 0,80 mg/m3
sumporovodik 1 sat 28.10.2021 01:00 2,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 28.10.2021 01:00 52,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 28.10.2021 01:00 52,20 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 28.10.2021 01:00 49,00 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 28.10.2021 01:00 49,00 µg/m3
benzen 1 sat 28.10.2021 01:00 1,40 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 28.10.2021 03:00 0,88 mg/m3
sumporov dioksid 24 sata 27.10.2021 00:00 2,88 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 27.10.2021 00:00 0,74 mg/m3
sumporovodik 24 sata 27.10.2021 00:00 3,13 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 27.10.2021 00:00 53,34 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 27.10.2021 00:00 53,34 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 27.10.2021 00:00 45,07 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 27.10.2021 00:00 45,07 µg/m3
benzen 24 sata 27.10.2021 00:00 1,78 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 27.10.2021 00:00 1,46 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.10.2021 00:00 1,75 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 28.10.2021 03:00 52,48 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 28.10.2021 03:00 52,48 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 28.10.2021 03:00 44,76 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 28.10.2021 03:00 44,76 µg/m3