Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 25.09.2022 09:00 5,40 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.09.2022 00:00 7,92 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 30.09.2022 07:00 0,40 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 30.09.2022 09:00 0,40 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 29.09.2022 00:00 0,51 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 29.09.2022 00:00 0,66 mg/m3
sumporovodik 1 sat 30.09.2022 07:00 1,80 µg/m3
sumporovodik 24 sata 29.09.2022 00:00 2,41 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 30.09.2022 07:00 5,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 29.09.2022 00:00 15,86 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 30.09.2022 09:00 10,99 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 30.09.2022 07:00 4,30 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 29.09.2022 00:00 10,72 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 30.09.2022 09:00 6,60 µg/m3
benzen 1 sat 30.09.2022 07:00 0,20 µg/m3
benzen 24 sata 29.09.2022 00:00 0,63 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.09.2022 00:00 1,61 µg/m3