Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 06.02.2023 09:00 0,70 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 05.02.2023 00:00 0,52 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 06.02.2023 09:00 0,90 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 06.02.2023 10:00 0,86 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 05.02.2023 00:00 0,83 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 05.02.2023 00:00 1,01 mg/m3
sumporovodik 1 sat 06.02.2023 09:00 1,00 µg/m3
sumporovodik 24 sata 05.02.2023 00:00 0,77 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 06.02.2023 09:00 33,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 05.02.2023 00:00 18,06 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 06.02.2023 10:00 21,36 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 06.02.2023 09:00 27,90 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 05.02.2023 00:00 14,96 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 06.02.2023 10:00 20,43 µg/m3
benzen 1 sat 06.02.2023 09:00 1,40 µg/m3
benzen 24 sata 05.02.2023 00:00 0,74 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.02.2023 00:00 1,46 µg/m3