Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.10.2019 18:00 13,40 13,40 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat N/A µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 18.10.2019 18:00 0,90 1,80 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 18.10.2019 20:00 2,70 0,53 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.10.2019 00:00 38,10 22,84 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata N/A µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 18.10.2019 18:00 0,70 mg/m3
sumporovodik 1 sat 18.10.2019 18:00 1,20 µg/m3
benzen 1 sat 18.10.2019 18:00 0,40 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.10.2019 00:00 3,53 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 17.10.2019 00:00 0,80 mg/m3
sumporovodik 24 sata 17.10.2019 00:00 1,16 µg/m3
benzen 24 sata 17.10.2019 00:00 1,62 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.10.2019 00:00 1,16 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.10.2019 00:00 2,38 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina