Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.02.2019 11:00 N/A 67,40 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat N/A µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 18.04.2019 09:00 N/A 3,30 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 18.04.2019 11:00 N/A 0,65 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 21.02.2019 00:00 N/A 65,98 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata N/A µg/m3
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 18.04.2019 09:00 0,60 mg/m3
sumporovodik 1 sat 18.04.2019 09:00 0,50 µg/m3
benzen 1 sat 18.04.2019 09:00 1,40 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.04.2019 00:00 5,80 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 17.04.2019 00:00 0,77 mg/m3
sumporovodik 24 sata 17.04.2019 00:00 0,44 µg/m3
benzen 24 sata 17.04.2019 00:00 1,80 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.04.2019 00:00 1,01 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.03.2018 00:00 2,05 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina