Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 23.09.2020 08:00 1,20 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 23.09.2020 08:00 0,40 mg/m3
sumporovodik 1 sat 23.09.2020 08:00 1,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.09.2020 08:00 21,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.09.2020 08:00 21,90 µg/m3
benzen 1 sat 23.09.2020 08:00 1,40 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 23.09.2020 10:00 0,42 mg/m3
sumporov dioksid 24 sata 22.09.2020 00:00 1,77 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 22.09.2020 00:00 0,38 mg/m3
sumporovodik 24 sata 22.09.2020 00:00 0,75 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 15.09.2020 00:00 36,16 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 15.09.2020 00:00 36,16 µg/m3
benzen 24 sata 22.09.2020 00:00 0,84 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 22.09.2020 00:00 0,47 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.09.2020 00:00 2,07 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 16.09.2020 19:00 40,67 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 16.09.2020 19:00 40,67 µg/m3