Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
09.04.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija ugljikovog monoksida (CO) instaliran je nakon izvanrednog servisa.
22.03.2018:
BTX analizator je deinstaliran s postaje zbog redovitog godišnjeg servisa i umjeravanja.
09.03.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija CO je u kvaru. Na uklanjanju kvara se radi.
21.02.2018:
Instalirani su uređaji za mjerenje koncentracija H2S i CO nakon redovitog servisa i umjeravanja.
19.02.2018:
Instaliran je uređaj za mjerenje koncentracija SO2 nakon redovitog servisa i umjeravanja.
08.02.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija H2S skinut je s postaje radi redovitog godišnjeg servisa i umjeravanja.
25.01.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija H2S vraćen je na postaju te se mjerenja nastavljaju.
19.01.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija SO2 deinstaliran je s postaje zbog popravka.
19.01.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija CO vraćen je na postaju.
17.01.2018:
Došlo je do kvara na uređaju za mjerenje koncentracija SO2.
10.01.2018:
Zbog kvara je deinstaliran uređaj za mjerenje koncentracija H2S.
02.01.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija SO2 vraćen je na postaju te se mjerenja nastavljaju.
22.12.2017:
Uređaj za mjerenje koncentracija SO2 radi sa povremenim prekidima. Radi se na uklanjanju poteškoća u radu uređaja.
13.12.2017:
Kvar na uređaju za mjerenje koncentracija sumporovodika (H2S) je otklonjen te su mjerenja nastavljena.
04.12.2017:
Uređaj za mjerenje koncentracija SO2 je nakon popravka vraćen na postaju te se mjerenja nastavljaju.
15.11.2017:
Uređaj za mjerenje koncentracija SO2 je deinstaliran zbog kvara.
04.10.2017:
Uređaj za mjerenje koncentracija ugljikova monoksida (CO) je u kvaru. Na otklanjanju kvara se radi.
23.03.2017:
Nastavljaju se mjerenja koncentracija benzena, uređaj je nakon popravka vraćen na postaju.
22.11.2016:
Nakon redovitog servisa vraćen je uređaj za mjerenje H2S te se mjerenja nastavljaju.
21.10.2016:
Uređaj za mjerenje koncentracija H2S je skinut radi redovitog održavanja
20.09.2016:
Nakon umjeravanja postavljen je uređaj za mjerenje CO.
29.08.2016:
Uređaj za mjerenje CO je skinut zbog umjeravanja.
11.08.2016:
Uspostavljena je komunikacija s mjernom postajom Slavonski Brod-2 te se izmjerni podaci uredno prikazuju.
06.08.2016:
Došlo je do prekida u komuikaciji s mjernom postajom Slavonski Brod-2. Radi se na uspostavi komunikacije s mjernom postajom.
26.01.2016:
Zbog problema sa radom uređaja za mjerenje koncentracija benzena i SO2 trenutno nema mjerenja navedenih tvari. Na otklanjanju se radi.
03.03.2015:
Trenutno nema prijenosa podataka. Radi se na uklanjanju kvara.
29.12.2014:
Na mjernim postajama je došlo do prekida veza. Otklanjanje kvara je u tijeku.
23.11.2014:
Došlo je do kvara na uređaju za mjerenje koncentracija CO na MP Slavonski Brod - 2. Uređaj je skinut sa postaje i poslan na servis
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 19.04.2018 10:00 13,90 13,90 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat N/A µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 19.04.2018 10:00 0,40 0,70 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 19.04.2018 11:00 1,60 0,33 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 18.04.2018 00:00 27,30 16,37 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata N/A µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 19.04.2018 10:00 0,30 mg/m3
sumporovodik 1 sat 19.04.2018 10:00 2,20 µg/m3
benzen 1 sat 22.03.2018 11:00 1,60 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 18.04.2018 00:00 0,52 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 18.04.2018 00:00 0,33 mg/m3
sumporovodik 24 sata 18.04.2018 00:00 2,30 µg/m3
benzen 24 sata 21.03.2018 00:00 1,47 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.04.2018 00:00 0,45 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.03.2018 00:00 2,05 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina