Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 13.07.2020 03:00 0,80 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 12.07.2020 00:00 1,03 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 13.07.2020 03:00 1,20 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 13.07.2020 05:00 1,25 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 12.07.2020 00:00 1,20 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 12.07.2020 00:00 1,23 mg/m3
benzen 1 sat 13.07.2020 03:00 0,30 µg/m3
benzen 24 sata 12.07.2020 00:00 0,11 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.07.2020 00:00 2,11 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 13.07.2020 03:00 9,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 12.07.2020 00:00 5,27 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 13.07.2020 05:00 6,65 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 13.07.2020 03:00 9,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 12.07.2020 00:00 5,27 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 13.07.2020 05:00 6,65 µg/m3
sumporovodik 1 sat 13.07.2020 03:00 3,00 µg/m3
sumporovodik 24 sata 12.07.2020 00:00 2,76 µg/m3