Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 05.04.2020 19:00 2,40 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 05.04.2020 19:00 1,20 mg/m3
sumporovodik 1 sat 05.04.2020 19:00 1,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 05.04.2020 19:00 17,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 05.04.2020 19:00 17,40 µg/m3
benzen 1 sat 05.04.2020 19:00 1,20 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 05.04.2020 21:00 1,03 mg/m3
sumporov dioksid 24 sata 04.04.2020 00:00 1,83 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 04.04.2020 00:00 1,18 mg/m3
sumporovodik 24 sata 04.04.2020 00:00 1,83 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 04.04.2020 00:00 27,54 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 04.04.2020 00:00 27,54 µg/m3
benzen 24 sata 04.04.2020 00:00 2,26 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 05.04.2020 00:00 1,03 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.04.2020 00:00 2,26 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 05.04.2020 21:00 12,46 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 05.04.2020 21:00 12,46 µg/m3