Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 05.03.2021 18:00 1,30 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 05.03.2021 18:00 0,50 mg/m3
sumporovodik 1 sat 05.03.2021 18:00 2,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 05.03.2021 18:00 29,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 05.03.2021 18:00 29,50 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 05.03.2021 18:00 21,70 µg/m3
benzen 1 sat 05.03.2021 18:00 0,60 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 05.03.2021 20:00 0,42 mg/m3
sumporov dioksid 24 sata 04.03.2021 00:00 8,06 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 04.03.2021 00:00 1,11 mg/m3
sumporovodik 24 sata 04.03.2021 00:00 1,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 04.03.2021 00:00 72,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 04.03.2021 00:00 72,00 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 25.02.2021 00:00 69,51 µg/m3
benzen 24 sata 04.03.2021 00:00 4,27 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 05.03.2021 00:00 2,49 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.03.2021 00:00 1,79 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 05.03.2021 20:00 68,16 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 05.03.2021 20:00 68,16 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 05.03.2021 20:00 58,04 µg/m3