Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.08.2019 15:00 17,00 17,00 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat N/A µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.08.2019 15:00 2,00 4,10 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 25.08.2019 17:00 2,20 0,43 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.08.2019 00:00 22,50 13,51 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata N/A µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 25.08.2019 15:00 0,40 mg/m3
sumporovodik 1 sat 25.08.2019 15:00 1,90 µg/m3
benzen 1 sat 25.08.2019 15:00 0,30 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.08.2019 00:00 1,27 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 24.08.2019 00:00 0,46 mg/m3
sumporovodik 24 sata 24.08.2019 00:00 2,06 µg/m3
benzen 24 sata 24.08.2019 00:00 0,31 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.08.2019 00:00 0,52 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.08.2019 00:00 2,30 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina