Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 12.12.2018 14:00 N/A 18,60 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat N/A µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 12.12.2018 14:00 N/A 4,10 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 12.12.2018 14:00 N/A 1,32 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 11.12.2018 00:00 84,70 69,35 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata N/A µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 12.12.2018 14:00 1,00 mg/m3
sumporovodik 1 sat 12.12.2018 14:00 -1,20 µg/m3
benzen 1 sat 12.12.2018 14:00 0,80 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 02.12.2018 00:00 12,43 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 11.12.2018 00:00 2,08 mg/m3
sumporovodik 24 sata 11.12.2018 00:00 0,07 µg/m3
benzen 24 sata 11.12.2018 00:00 7,65 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 11.12.2018 00:00 2,59 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.03.2018 00:00 2,05 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina