Postaja VARAŽDIN-1

Mreža:
Postaja:
VARAŽDIN-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Varaždin
23.01.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija O3 vraćen je na postaju nakon izvanrednog održavanja.
10.01.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija ozona (O3) je u kvaru. Radi se na uklanjanju kvara.
30.08.2017:
Analizator ozona (O3) deinstaliran je radi dodatne provjere rada i redovnog umjeravanja.
27.07.2017:
Analizator ozona vraćen je sa tromjesečnog umjeravanja te se mjerenja nastavljaju.
31.05.2017:
Nakon redovnog servisa i umjeravanja na postaju je vraćen uređaj za mjerenje koncentracija dušikovih oksida (NOx), te se mjerenja nastavljaju.
03.04.2017:
Uređaj za mjerenje O3 instaliran je na mjernu postaju nakon godišnjeg servisa i umjeravanja
13.03.2017:
Uređaj za mjerenje O3 deinstaliran s mjerne postaje radi godišnjeg servisa i umjeravanja
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 18.03.2018 00:00 6,00 11,90 µg/m3
ozon 1 sat 18.03.2018 00:00 19,00 45,50 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 18.03.2018 00:00 39,90 µg/m3
ozon 24 sata 17.03.2018 00:00 34,55 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.03.2018 00:00 45,12 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 17.03.2018 00:00 15,22 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina