Postaja VARAŽDIN-1

Mreža:
Postaja:
VARAŽDIN-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Varaždin
08.06.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracije ozona (O3) izvanredno je deinstaliran s postaje te će u najkraćem roku biti vraćen.
06.06.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracije ozona (O3) instaliran je na postaju te se mjerenja nastavljaju.
12.04.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija ozona (O3) deinstaliran je radi redovitog servisa i umjeravanja.
23.01.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija O3 vraćen je na postaju nakon izvanrednog održavanja.
10.01.2018:
Uređaj za mjerenje koncentracija ozona (O3) je u kvaru. Radi se na uklanjanju kvara.
30.08.2017:
Analizator ozona (O3) deinstaliran je radi dodatne provjere rada i redovnog umjeravanja.
27.07.2017:
Analizator ozona vraćen je sa tromjesečnog umjeravanja te se mjerenja nastavljaju.
31.05.2017:
Nakon redovnog servisa i umjeravanja na postaju je vraćen uređaj za mjerenje koncentracija dušikovih oksida (NOx), te se mjerenja nastavljaju.
03.04.2017:
Uređaj za mjerenje O3 instaliran je na mjernu postaju nakon godišnjeg servisa i umjeravanja
13.03.2017:
Uređaj za mjerenje O3 deinstaliran s mjerne postaje radi godišnjeg servisa i umjeravanja
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 18.06.2018 07:00 5,90 11,80 µg/m3
ozon 1 sat 08.06.2018 13:00 N/A 285,40 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 08.06.2018 14:00 193,19 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 17.06.2018 00:00 5,08 µg/m3
ozon 24 sata 07.06.2018 00:00 132,82 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 07.06.2018 00:00 222,14 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina