Postaja VARAŽDIN-1

Mreža:
Postaja:
VARAŽDIN-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Varaždin
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 05.12.2022 08:00 12,80 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 04.12.2022 00:00 7,63 µg/m3
ozon 1 sat 05.12.2022 08:00 2,40 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 05.12.2022 09:00 3,14 µg/m3
ozon 24 sata 04.12.2022 00:00 7,76 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 04.12.2022 00:00 11,18 µg/m3