Postaja VARAŽDIN-1

Mreža:
Postaja:
VARAŽDIN-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Varaždin
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 26.09.2021 03:00 11,10 µg/m3
ozon 1 sat 26.09.2021 03:00 20,00 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 26.09.2021 05:00 33,63 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 25.09.2021 00:00 10,37 µg/m3
ozon 24 sata 25.09.2021 00:00 48,76 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 25.09.2021 00:00 96,39 µg/m3