Postaja VARAŽDIN-1

Mreža:
Postaja:
VARAŽDIN-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Varaždin
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 20.01.2022 10:00 45,00 µg/m3
ozon 1 sat 20.01.2022 10:00 8,50 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 20.01.2022 12:00 8,73 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 19.01.2022 00:00 19,75 µg/m3
ozon 24 sata 19.01.2022 00:00 36,51 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 19.01.2022 00:00 61,62 µg/m3