Postaja VARAŽDIN-1

Mreža:
Postaja:
VARAŽDIN-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Varaždin
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 24 sata 17.08.2022 00:00 17,76 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 18.08.2022 11:00 1,80 µg/m3
ozon 24 sata 17.08.2022 00:00 70,99 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.08.2022 00:00 120,05 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 18.08.2022 01:00 62,03 µg/m3
ozon 1 sat 18.08.2022 11:00 114,10 µg/m3