Postaja VARAŽDIN-1

Mreža:
Postaja:
VARAŽDIN-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Varaždin
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 1 sat 13.07.2020 05:00 12,80 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 13.07.2020 07:00 18,40 µg/m3
ozon 24 sata 12.07.2020 00:00 55,40 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 12.07.2020 00:00 81,93 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 13.07.2020 05:00 18,10 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 12.07.2020 00:00 4,66 µg/m3