Postaja VARAŽDIN-1

Mreža:
Postaja:
VARAŽDIN-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Varaždin
30.08.2017:
Analizator ozona (O3) deinstaliran je radi dodatne provjere rada i redovnog umjeravanja.
27.07.2017:
Analizator ozona vraćen je sa tromjesečnog umjeravanja te se mjerenja nastavljaju.
31.05.2017:
Nakon redovnog servisa i umjeravanja na postaju je vraćen uređaj za mjerenje koncentracija dušikovih oksida (NOx), te se mjerenja nastavljaju.
03.04.2017:
Uređaj za mjerenje O3 instaliran je na mjernu postaju nakon godišnjeg servisa i umjeravanja
13.03.2017:
Uređaj za mjerenje O3 deinstaliran s mjerne postaje radi godišnjeg servisa i umjeravanja
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.09.2017 04:00 5,10 10,20 µg/m3
ozon 1 sat 25.09.2017 04:00 2,30 5,40 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 25.09.2017 05:00 8,49 µg/m3
ozon 24 sata 24.09.2017 00:00 37,67 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.09.2017 00:00 67,00 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.09.2017 00:00 8,29 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina