Postaja VARAŽDIN-1

Mreža:
Postaja:
VARAŽDIN-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Varaždin
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 20.01.2019 01:00 7,80 15,50 µg/m3
ozon 1 sat 20.01.2019 01:00 9,30 22,30 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 20.01.2019 02:00 28,76 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 19.01.2019 00:00 14,68 µg/m3
ozon 24 sata 19.01.2019 00:00 28,85 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 19.01.2019 00:00 45,21 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina