Postaja VARAŽDIN-1

Mreža:
Postaja:
VARAŽDIN-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Varaždin
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 22.11.2019 21:00 14,10 µg/m3
ozon 1 sat 22.11.2019 21:00 24,00 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 22.11.2019 22:00 31,14 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 22.11.2019 00:00 15,35 µg/m3
ozon 24 sata 22.11.2019 00:00 28,24 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 22.11.2019 00:00 39,31 µg/m3