Postaja VARAŽDIN-1

Mreža:
Postaja:
VARAŽDIN-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Varaždin
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 14.06.2021 08:00 3,40 µg/m3
ozon 1 sat 25.06.2021 14:00 102,40 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.06.2021 16:00 96,92 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 13.06.2021 00:00 3,36 µg/m3
ozon 24 sata 24.06.2021 00:00 68,10 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.06.2021 00:00 102,88 µg/m3