Postaja VARAŽDIN-1

Mreža:
Postaja:
VARAŽDIN-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Varaždin
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 05.04.2020 20:00 11,70 µg/m3
ozon 1 sat 05.04.2020 20:00 79,40 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 05.04.2020 22:00 100,08 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 05.04.2020 00:00 6,80 µg/m3
ozon 24 sata 05.04.2020 00:00 74,73 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 05.04.2020 00:00 102,79 µg/m3