Postaja AMP Kaštijun

Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 18.02.2020 00:00 5,82 µg/m3
sumporovodik 1 sat 18.02.2020 00:00 0,95 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.02.2020 00:00 11,84 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 18.02.2020 00:00 9,75 µg/m3
amonijak 1 sat 18.02.2020 00:00 6,50 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 17.02.2020 00:00 7,10 µg/m3
sumporovodik 24 sata 17.02.2020 00:00 1,08 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.02.2020 00:00 14,66 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 17.02.2020 00:00 12,64 µg/m3
amonijak 24 sata 17.02.2020 00:00 5,09 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 18.02.2020 01:00 14,96 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 18.02.2020 01:00 12,88 µg/m3