Postaja AMP Kaštijun

Mreža:
Postaja:
AMP Kaštijun
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Pula
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 28.10.2021 02:00 5,13 µg/m3
sumporovodik 1 sat 28.10.2021 02:00 0,66 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 28.10.2021 02:00 14,67 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 28.10.2021 02:00 12,39 µg/m3
amonijak 1 sat 12.10.2021 10:00 0,73 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 27.10.2021 00:00 7,22 µg/m3
sumporovodik 24 sata 27.10.2021 00:00 0,41 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 27.10.2021 00:00 14,41 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 27.10.2021 00:00 9,49 µg/m3
amonijak 24 sata 11.10.2021 00:00 1,04 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 28.10.2021 03:00 14,77 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 28.10.2021 03:00 9,83 µg/m3