Postaja AMP Kaštijun

Mreža:
Postaja:
AMP Kaštijun
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Pula
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 23.06.2022 21:00 1,04 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 23.06.2022 00:00 0,56 µg/m3
sumporovodik 1 sat 23.06.2022 21:00 0,60 µg/m3
sumporovodik 24 sata 23.06.2022 00:00 0,39 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 23.06.2022 21:00 47,44 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 23.06.2022 00:00 44,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 23.06.2022 22:00 42,46 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 23.06.2022 21:00 20,51 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 23.06.2022 00:00 17,94 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 23.06.2022 22:00 17,51 µg/m3
amonijak 1 sat 23.06.2022 21:00 1,34 µg/m3
amonijak 24 sata 23.06.2022 00:00 1,51 µg/m3