Postaja AMP Kaštijun

Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 23.09.2020 09:00 5,34 µg/m3
sumporovodik 1 sat 23.09.2020 09:00 1,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 23.09.2020 09:00 8,29 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 23.09.2020 09:00 3,86 µg/m3
amonijak 1 sat 23.09.2020 09:00 2,04 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 22.09.2020 00:00 2,30 µg/m3
sumporovodik 24 sata 22.09.2020 00:00 1,36 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 22.09.2020 00:00 13,47 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 22.09.2020 00:00 8,92 µg/m3
amonijak 24 sata 22.09.2020 00:00 4,84 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 23.09.2020 10:00 9,95 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 23.09.2020 10:00 5,86 µg/m3