Postaja AMP Kaštijun

Mreža:
Postaja:
AMP Kaštijun
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Pula
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 05.03.2021 18:00 1,64 µg/m3
sumporovodik 1 sat 05.03.2021 18:00 0,77 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 05.03.2021 18:00 27,16 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 05.03.2021 18:00 18,02 µg/m3
amonijak 1 sat 05.03.2021 18:00 3,10 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 04.03.2021 00:00 3,06 µg/m3
sumporovodik 24 sata 04.03.2021 00:00 1,10 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 04.03.2021 00:00 31,44 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 04.03.2021 00:00 27,83 µg/m3
amonijak 24 sata 04.03.2021 00:00 7,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 05.03.2021 19:00 33,22 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 05.03.2021 19:00 25,85 µg/m3