Postaja AMP Kaštijun

Mreža:
Postaja:
AMP Kaštijun
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Pula
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.03.2023 20:00 11,96 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.03.2023 00:00 16,51 µg/m3
amonijak 24 sata 24.03.2023 00:00 10,69 µg/m3
sumporovodik 1 sat 25.03.2023 19:00 0,52 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.03.2023 20:00 7,84 µg/m3
sumporovodik 24 sata 24.03.2023 00:00 0,62 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.03.2023 19:00 9,26 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 25.03.2023 19:00 2,09 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.03.2023 19:00 4,43 µg/m3
amonijak 1 sat 25.03.2023 19:00 5,56 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.03.2023 00:00 2,96 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.03.2023 00:00 19,56 µg/m3