Postaja AMP Kaštijun

Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 13.07.2020 05:00 1,10 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 12.07.2020 00:00 0,98 µg/m3
sumporovodik 1 sat 13.07.2020 05:00 0,64 µg/m3
sumporovodik 24 sata 12.07.2020 00:00 0,71 µg/m3
amonijak 1 sat 13.07.2020 05:00 0,39 µg/m3
amonijak 24 sata 12.07.2020 00:00 1,31 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 13.07.2020 05:00 5,01 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 12.07.2020 00:00 4,28 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 13.07.2020 06:00 5,06 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 13.07.2020 05:00 2,41 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 12.07.2020 00:00 2,18 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 13.07.2020 06:00 2,61 µg/m3