Postaja Zoljan

Mreža:
Postaja:
Zoljan
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Našice
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 27.05.2018 01:00 1,30 2,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 27.05.2018 01:00 11,70 11,66 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 27.05.2018 01:00 1,00 2,04 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 26.05.2018 00:00 23,70 14,20 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 24 sata 26.05.2018 00:00 3,17 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 26.05.2018 00:00 2,14 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina