Postaja Zoljan

Mreža:
Postaja:
Zoljan
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Našice
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 17.11.2018 19:00 5,20 10,46 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.11.2018 19:00 24,90 24,88 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 17.11.2018 19:00 6,00 11,98 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 16.11.2018 00:00 15,90 9,52 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 24 sata 16.11.2018 00:00 9,59 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 16.11.2018 00:00 10,53 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina