Postaja Zoljan

Mreža:
Postaja:
Zoljan
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Našice
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 20.08.2018 09:00 1,20 2,48 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 20.08.2018 09:00 21,00 21,02 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 20.08.2018 09:00 1,50 2,93 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 19.08.2018 00:00 27,40 16,41 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 24 sata 19.08.2018 00:00 3,18 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 19.08.2018 00:00 2,92 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina