Postaja Zoljan

Mreža:
Postaja:
Zoljan
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Našice
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 18.02.2019 11:00 4,70 9,32 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.02.2019 11:00 38,50 38,45 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 18.02.2019 11:00 4,90 9,85 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.02.2019 00:00 30,20 18,09 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 24 sata 17.02.2019 00:00 14,24 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.02.2019 00:00 12,74 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina