Postaja Zoljan

Mreža:
Postaja:
Zoljan
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Našice
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 12.12.2017 16:00 0,70 1,34 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 12.12.2017 16:00 5,10 5,12 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 12.12.2017 16:00 1,00 1,99 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 11.12.2017 00:00 13,00 7,78 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 24 sata 11.12.2017 00:00 11,22 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 11.12.2017 00:00 2,74 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina