Postaja Zoljan

Mreža:
Postaja:
Zoljan
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Našice
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.06.2017 21:00 2,20 4,31 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.06.2017 21:00 6,80 6,79 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.06.2017 21:00 0,50 0,98 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 25.06.2017 00:00 49,80 29,87 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 24 sata 25.06.2017 00:00 5,51 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 25.06.2017 00:00 10,10 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina