Postaja Zoljan

Mreža:
Postaja:
Zoljan
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Našice
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 19.08.2017 00:00 17,90 35,74 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 19.08.2017 00:00 27,40 27,36 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 19.08.2017 00:00 2,50 5,09 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 18.08.2017 00:00 28,30 16,98 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 24 sata 18.08.2017 00:00 3,63 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 18.08.2017 00:00 2,45 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina