Postaja Zoljan

Mreža:
Postaja:
Zoljan
Odgovorna institucija:
EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Našice
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 18.02.2018 17:00 0,00 -0,51 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.02.2018 17:00 9,10 9,06 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 18.02.2018 17:00 0,70 1,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.02.2018 00:00 42,10 25,25 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 24 sata 17.02.2018 00:00 2,07 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.02.2018 00:00 7,69 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina