Postaja Pula Fižela - lokalna

Mreža:
Postaja:
Pula Fižela - lokalna
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Pula
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 20.09.2019 09:00 29,48 µg/m3
ozon 1 sat 20.09.2019 09:00 45,51 µg/m3