Postaja Pula Fižela

Mreža:
Postaja:
Pula Fižela
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Pula
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 17.09.2019 05:00 N/A 8,84 µg/m3
ozon 1 sat 17.09.2019 05:00 N/A 38,68 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 17.09.2019 06:00 44,86 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 16.09.2019 00:00 6,17 µg/m3
ozon 24 sata 16.09.2019 00:00 79,51 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 16.09.2019 00:00 123,39 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina