Postaja Pula Fižela

Mreža:
Postaja:
Pula Fižela
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, GRIČ 3 , GRAD ZAGREB
Grad:
Pula
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 23.07.2019 17:00 N/A -0,80 µg/m3
ozon 1 sat 23.07.2019 17:00 N/A 140,00 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ozon 8-satni klizni prosjek 23.07.2019 19:00 136,45 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 22.07.2019 00:00 4,27 µg/m3
ozon 24 sata 22.07.2019 00:00 108,82 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 22.07.2019 00:00 140,29 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina