Postaja Koromačno

Mreža:
Postaja:
Koromačno
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Koromačno
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 18.04.2021 22:00 7,80 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 18.04.2021 00:00 7,90 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 18.04.2021 22:00 3,77 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 18.04.2021 22:00 0,00 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 18.04.2021 00:00 3,74 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 18.04.2021 00:00 9,56 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 18.04.2021 22:00 0,33 mg/m3
ozon 1 sat 18.04.2021 22:00 47,98 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 18.04.2021 23:00 0,31 mg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 18.04.2021 23:00 54,45 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 18.04.2021 00:00 0,32 mg/m3
ozon 24 sata 18.04.2021 00:00 49,96 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.04.2021 00:00 0,34 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 19.04.2021 00:00 9,56 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.04.2021 00:00 55,30 µg/m3