Postaja Koromačno

Mreža:
Postaja:
Koromačno
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Koromačno
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari s indeksom
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Indeks Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 17.09.2019 14:00 3,10 6,27 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.09.2019 14:00 19,20 19,23 µg/m3
ozon 1 sat 17.09.2019 14:00 22,50 54,01 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 17.09.2019 14:00 1,30 2,60 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 17.09.2019 15:00 1,30 0,26 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 16.09.2019 00:00 21,90 13,17 µg/m3
Najveći satni jučerašnji indeks:
Posljednje izmjerene vrijednosti za ostale onečišćujuće tvari
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
ugljikov monoksid 1 sat 17.09.2019 14:00 0,26 mg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 17.09.2019 15:00 58,15 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 16.09.2019 00:00 9,29 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 16.09.2019 00:00 3,05 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 16.09.2019 00:00 0,25 mg/m3
ozon 24 sata 16.09.2019 00:00 52,17 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 16.09.2019 00:00 0,27 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 16.09.2019 00:00 78,94 µg/m3
Legenda - vrijednost indeksa
Vrlo nisko
Nisko
Srednje
Visoko
Vrlo visoko
Legenda - prekoračenja
Prag upozorenja
Prag obavješćivanja
Granična vrijednost
Ciljna vrijednost
Kritična razina