Postaja Koromačno

Mreža:
Postaja:
Koromačno
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Koromačno
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 10.08.2020 08:00 1,65 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 09.08.2020 00:00 1,63 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 10.08.2020 07:00 -2,04 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 09.08.2020 00:00 -0,52 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 10.08.2020 08:00 16,72 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 09.08.2020 00:00 19,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 10.08.2020 09:00 18,00 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 10.08.2020 08:00 0,14 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 10.08.2020 09:00 0,14 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 09.08.2020 00:00 0,16 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 09.08.2020 00:00 0,20 mg/m3
ozon 1 sat 10.08.2020 07:00 78,55 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 10.08.2020 08:00 75,58 µg/m3
ozon 24 sata 09.08.2020 00:00 71,41 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 09.08.2020 00:00 77,21 µg/m3