Postaja Koromačno

Mreža:
Postaja:
Koromačno
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Koromačno
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 17.02.2020 22:00 8,61 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 17.02.2020 22:00 7,07 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 17.02.2020 22:00 0,32 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.02.2020 22:00 10,55 µg/m3
ozon 1 sat 17.02.2020 22:00 66,03 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 17.02.2020 23:00 0,22 mg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 17.02.2020 23:00 76,70 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 17.02.2020 00:00 9,05 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 17.02.2020 00:00 7,10 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 17.02.2020 00:00 0,23 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 17.02.2020 00:00 12,30 µg/m3
ozon 24 sata 17.02.2020 00:00 67,29 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.02.2020 00:00 0,29 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.02.2020 00:00 76,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 18.02.2020 00:00 12,30 µg/m3