Postaja Koromačno

Mreža:
Postaja:
Koromačno
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Koromačno
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 28.10.2021 00:00 2,22 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 28.10.2021 01:00 3,84 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 28.10.2021 01:00 -0,02 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 28.10.2021 01:00 0,36 µg/m3
ozon 1 sat 28.10.2021 00:00 64,65 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 28.10.2021 02:00 -0,03 mg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 28.10.2021 01:00 66,64 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 27.10.2021 00:00 2,00 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 27.10.2021 00:00 3,45 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 27.10.2021 00:00 -0,03 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 27.10.2021 00:00 11,47 µg/m3
ozon 24 sata 27.10.2021 00:00 62,15 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 27.10.2021 00:00 0,06 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 27.10.2021 00:00 71,78 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 28.10.2021 02:00 11,10 µg/m3