Postaja Koromačno

Mreža:
Postaja:
Koromačno
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Koromačno
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 24 sata 29.07.2022 00:00 -3,20 µg/m3
dušikov dioksid 1 sat 30.07.2022 00:00 -3,29 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 29.07.2022 00:00 3,20 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 30.07.2022 00:00 2,29 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 30.07.2022 02:00 0,17 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 29.07.2022 00:00 0,16 mg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 30.07.2022 00:00 0,16 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 29.07.2022 00:00 0,16 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 30.07.2022 02:00 17,65 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 29.07.2022 00:00 16,85 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 30.07.2022 00:00 0,00 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 29.07.2022 00:00 94,89 µg/m3
ozon 24 sata 29.07.2022 00:00 78,36 µg/m3
ozon 1 sat 30.07.2022 00:00 93,92 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 30.07.2022 02:00 92,35 µg/m3