Postaja Koromačno

Mreža:
Postaja:
Koromačno
Odgovorna institucija:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Koromačno
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 22.10.2020 18:00 26,92 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.10.2020 20:00 4,36 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 19.10.2020 10:00 0,19 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.10.2020 20:00 0,00 µg/m3
ozon 1 sat 19.10.2020 09:00 32,25 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 19.10.2020 11:00 0,26 mg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 19.10.2020 11:00 35,28 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 21.10.2020 00:00 14,79 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 22.10.2020 00:00 3,95 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 18.10.2020 00:00 0,20 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 22.10.2020 00:00 11,78 µg/m3
ozon 24 sata 18.10.2020 00:00 41,23 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.10.2020 00:00 0,23 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.10.2020 00:00 47,18 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 22.10.2020 21:00 10,33 µg/m3