Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i skladištima

Naslovnica 


Baza sadrži podatke:
  • o količini i kvaliteti tekućih naftnih goriva stavljanih na tržište RH po vrsti goriva, pojedinačnom pravnom subjektu i ukupno,
  • o vlasnicima pravnih subjekata, odnosno benzinskih postaja i/ili skladišta,
  • osnovne podatke o benziskim postajama i skladištima,
  • podatke o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju skladištenjem i distribucijom benzina te tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzijskim postajama.


Pravna osnova:
  • Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)
  • Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (NN 113/13, 76/14, 56/15)
  • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina (NN 135/06)
  • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (NN 44/16)