Republika Hrvatska je punopravna stranka međunarodnih sporazuma u području zaštite okoliša i prirode – Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC) i Kyotskog protokola, Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti (UNCBD) i Konvencije UN-a o suzbijanju dezertifikacije (UNCCD).

Učinkovita provedba ovih međunarodnih sporazuma zahtjeva uspostavljen sustav praćenja i izvještavanja o ključnim pokazateljima i njihovim promjenama u vremenu kako bi se utvrdili pritisci i stanje pojedinih sastavnica okoliša te planirale i provodile odgovarajuće mjere za sprječavanje, ublažavanje ili prilagodbu štetnim utjecajima na okoliš.

Agencija za zaštitu okoliša je s ciljem jačanja i optimizacije sustava protoka zajedničkih podataka i pokazatelja za praćenje provedbe sve tri konvencije u Republici Hrvatskoj pokrenula u suradnji s Programom za okoliš Ujedinjenih naroda (UNEP) projekt „Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih za pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj“. Projekt je financiran od strane Globalnog fonda za okoliš (GEF).