Baza sadrži Rješenja, odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti:
  • praćenja kvalitete zraka
  • praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  • provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  • osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka (referentni laboratorij)
  • praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora unutar svoje registrirane djelatnosti


Popis pravnih osoba objavljuje se sukladno članku 73. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22)