Broj velikih nesreća/iznenadnih događaja prema vrsti