Obavještavaju se obveznici i ovlaštene osobe (ispitni laboratoriji) da je informacijski sustav spreman za elektronički unos podataka o pojedinačnim (prvim i povremenim) mjerenjima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora te prijavu podataka u "Registar malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina" (tzv. Registar).
Za unos podataka potrebno je podnijeti Zahtjev za dodjelu korisničkog računa, unutar njega odabrati tip računa ovisno o podacima koji se prijavljuju.
Nakon odobrenja, korisnici će na prijavljenu e-mail adresu zaprimiti korisničko ime i inicijalno dodijeljenu lozinku koju se preporučuje promijeniti prilikom prve prijave u sustav.
Pravna osnova:
  • Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22)
  • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21)
  • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/21)
Informacijski sustav sadrži četiri tematske cjeline:
  • CEM sustavi - opći podaci
  • Podaci o kontinuiranom mjerenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  • Podaci o pojedinačnim (povremenim) mjerenjima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  • Podaci vezani uz Registar malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina (tzv. Registar)