Zahtjev za dodjelu korisničkog računa
* - obavezno polje
Podaci o korisniku
Podaci o osobi odgovornoj za unos podataka
Podaci o operateru
Podaci o postrojenju
Molimo provjerite popis postrojenja za odabranog operatera. Ako se traženo postrojenje nalazi na popisu molimo Vas da ga odaberete. Ukoliko ga nema na popisu, upišite tražene podatke.
Ukoliko želite korisnička prava za više trenutno prijavljenih organizacijskih jedinica iz ponuđenog padajućeg izbornika, molimo da to navedete u polju "Obrazloženje" i upišete šifru željene organizacijske jedinice.
Ispitni laboratorij
Korisnički račun

Pravila korištenja

Zabranjeno je "posuđivanje" i ustupanje svojeg korisničkog računa drugim osobama, bez obzira pripadaju li one kategoriji korisnika ili ne. U slučaju dokazanog "posuđivanja" svog korisničkog računa drugim osobama, korisnički račun će biti oduzet.

Pristup Informacijskoj bazi "Registar malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina" odobrava se u svrhu unosa podataka. Korisnici imaju pravo tiskati, te pohranjivati na svoje računalo obrasce s podacima. Nije dopušteno korištenje rezultata u izdavaštvu, za komercijalne svrhe, ili za publikacije i prodaju izvan ustanove bez suglasnosti MINGOR. Nije dopušteno korištenje ove baze podataka i rezultata pretraživanja u svrhu distribucije u bilo kojem obliku (tiskanom, digitalnom, kao dodatak na neku od mailing listi ili oglasnih ploča na mreži) bez suglasnosti MINGOR. Nije dopušten prijenos rezultata pretraživanja elektronički na drugo računalo putem Interneta, računalnih mreža ili na druge načine.


IZJAVLJUJEM DA ĆU SE PRIDRŽAVATI GORE NAVEDENIH PRAVILA
Po odobrenju Zahtjeva, bit će Vam upućeno "korisničko ime" (login) i "zaporka" (password). Kontakt za pomoć: tamara.embreus@mingor.hr
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska, ©2019 HAOP. Sva prava pridržana.