Kontakt

Edita Rod Putar
Viša stručna savjetnica u Odjelu za zrak
telefon: +385 1 4693 090
e-pošta: edita.rodputar@mingor.hr, zavod.zrak@mingor.hr
Zavod za zaštitu okoliša i prirode
Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb, Hrvatska
telefon (centrala): +385 1 4886 840
telefax: +385 1 4826 173
e-pošta: zavod@mingor.hr
URL adresa: mzoe.gov.hr