Podaci o količini tekućih naftnih goriva stavljenih na domaće tržište