Servis za razmjenu podataka

Podaci se mogu automatski preuzimati iz aplikacije korištenjem RESTful servisa u XML ili JSON obliku.
Adresa servisa je navedena ispod forme za odabir parametara, a način proslijeđivanja parametara možete vidjeti odabirom različitih ulaznih parametara.
Klikom na "Test" prikazat će se podaci koje vraća odabrani servis za odabrane ulazne parametre.
Korisnička dokumentacija
Adresa servisa:
Prikazuje se samo prvih deset vraćenih podataka