Sustav procjenjivanja

Legenda
>DC Prekoračen dugoročni cilj za ozon
>GPP Prekoračen gornji prag procjene
<DPP Nije prekoračen donji prag procjene
<DC Nije prekoračen dugoročni cilj za ozon
<GPP Između donjeg i gornjeg praga procjene
NA Nije primjenjivo
Fiksna mjerenja
Indikativna mjerenja
Modeliranje
Objektivna procjena