Postaja ZAGREB-1

Mreža:
Postaja:
ZAGREB-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Zagreb
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.02.2024 11:00 37,30 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 34,16 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.02.2024 11:00 2,30 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 2,71 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 25.02.2024 11:00 0,10 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 0,19 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 24.02.2024 00:00 0,12 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 0,17 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 11:00 21,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 15,08 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 24,00 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 11:00 16,70 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 7,98 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 16,32 µg/m3
benzen 1 sat 25.02.2024 11:00 1,20 µg/m3
benzen 24 sata 24.02.2024 00:00 0,32 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.02.2024 00:00 1,31 µg/m3