Postaja ZAGREB-2

Mreža:
Postaja:
ZAGREB-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Zagreb
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.02.2024 12:00 11,70 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 19,84 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.02.2024 12:00 3,00 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 3,53 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 12:00 21,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 13,48 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 21,93 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 12:00 19,10 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 9,60 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 17,04 µg/m3