Postaja ZAGREB-3

Mreža:
Postaja:
ZAGREB-3
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Zagreb
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 04.06.2023 09:00 14,00 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 03.06.2023 00:00 13,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 04.06.2023 09:00 15,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 03.06.2023 00:00 14,61 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 04.06.2023 11:00 15,17 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 04.06.2023 09:00 11,00 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 03.06.2023 00:00 13,61 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 04.06.2023 11:00 13,99 µg/m3
ozon 1 sat 04.06.2023 09:00 70,00 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 04.06.2023 11:00 59,40 µg/m3
ozon 24 sata 03.06.2023 00:00 76,59 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 03.06.2023 00:00 88,20 µg/m3