Postaja ZAGREB-3

Mreža:
Postaja:
ZAGREB-3
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Zagreb
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.02.2024 11:00 33,10 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 20,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 11:00 27,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 8,91 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 27,30 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 11:00 25,10 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 7,23 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 24,96 µg/m3
ozon 1 sat 25.02.2024 11:00 36,70 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 10,10 µg/m3
ozon 24 sata 24.02.2024 00:00 57,31 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 78,03 µg/m3