Postaja ZAGREB-3

Mreža:
Postaja:
ZAGREB-3
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Zagreb
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.09.2023 03:00 4,10 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.09.2023 00:00 8,04 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.09.2023 03:00 6,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.09.2023 00:00 3,09 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.09.2023 05:00 3,74 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.09.2023 03:00 4,70 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.09.2023 00:00 2,48 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.09.2023 05:00 2,96 µg/m3
ozon 1 sat 25.09.2023 03:00 62,10 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.09.2023 05:00 63,32 µg/m3
ozon 24 sata 24.09.2023 00:00 62,53 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.09.2023 00:00 65,86 µg/m3