Postaja RIJEKA-2

Mreža:
Postaja:
RIJEKA-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Rijeka
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.02.2024 12:00 16,60 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 9,54 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.02.2024 12:00 3,40 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 3,16 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 25.02.2024 12:00 0,30 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 0,30 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 24.02.2024 00:00 0,30 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 0,30 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 12:00 8,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 10,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 9,69 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 12:00 4,20 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 4,67 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 5,04 µg/m3
ozon 1 sat 25.02.2024 12:00 61,00 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 58,90 µg/m3
ozon 24 sata 24.02.2024 00:00 70,87 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 84,28 µg/m3
benzen 1 sat 16.01.2024 10:00 0,40 µg/m3
benzen 24 sata 15.01.2024 00:00 0,29 µg/m3