Postaja OSIJEK-1

Mreža:
Postaja:
OSIJEK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Osijek
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.02.2024 10:00 19,70 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 24,73 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 10:00 29,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 10,35 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 11:00 14,05 µg/m3
ozon 1 sat 25.02.2024 10:00 26,20 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 11:00 30,47 µg/m3
ozon 24 sata 24.02.2024 00:00 46,81 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 56,70 µg/m3