Postaja OSIJEK-1

Mreža:
Postaja:
OSIJEK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Osijek
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 23.06.2024 06:00 3,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 23.06.2024 06:00 7,10 µg/m3
ozon 1 sat 23.06.2024 06:00 58,10 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 23.06.2024 08:00 46,22 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 22.06.2024 00:00 13,38 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 22.06.2024 00:00 40,03 µg/m3
ozon 24 sata 22.06.2024 00:00 57,05 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 22.06.2024 00:00 85,85 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 23.06.2024 08:00 29,10 µg/m3