Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.02.2024 12:00 12,70 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 18,07 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.02.2024 12:00 11,40 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 12,00 µg/m3
sumporovodik 1 sat 25.02.2024 12:00 1,40 µg/m3
sumporovodik 24 sata 24.02.2024 00:00 1,49 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 12:00 23,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 16,46 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 22,12 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 12:00 21,30 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 13,74 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 21,02 µg/m3
ozon 1 sat 25.02.2024 12:00 53,70 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 38,83 µg/m3
ozon 24 sata 24.02.2024 00:00 60,97 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 90,99 µg/m3
amonijak 1 sat 25.02.2024 12:00 29,30 µg/m3
amonijak 24 sata 24.02.2024 00:00 19,40 µg/m3