Postaja KUTINA-1

Mreža:
Postaja:
KUTINA-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Kutina
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 22.02.2024 09:00 43,20 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 21.02.2024 00:00 27,24 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.02.2024 09:00 11,10 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 21.02.2024 00:00 10,20 µg/m3
sumporovodik 1 sat 22.02.2024 09:00 1,50 µg/m3
sumporovodik 24 sata 21.02.2024 00:00 1,02 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 22.02.2024 09:00 43,90 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 21.02.2024 00:00 27,87 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 22.02.2024 10:00 32,65 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 22.02.2024 09:00 32,10 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 21.02.2024 00:00 23,07 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 22.02.2024 10:00 25,77 µg/m3
ozon 1 sat 22.02.2024 09:00 23,90 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 22.02.2024 10:00 43,37 µg/m3
ozon 24 sata 21.02.2024 00:00 39,84 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 21.02.2024 00:00 70,33 µg/m3
amonijak 1 sat 22.02.2024 09:00 11,10 µg/m3
amonijak 24 sata 21.02.2024 00:00 6,35 µg/m3