Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.02.2024 11:00 9,90 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 15,97 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.02.2024 11:00 2,30 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 3,27 µg/m3
sumporovodik 1 sat 25.02.2024 11:00 -0,30 µg/m3
sumporovodik 24 sata 24.02.2024 00:00 0,04 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 11:00 12,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 17,97 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 33,22 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 11:00 8,60 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 8,38 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 22,43 µg/m3
benzen 1 sat 25.02.2024 11:00 2,20 µg/m3
benzen 24 sata 24.02.2024 00:00 1,74 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.02.2024 00:00 2,60 µg/m3