Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 03.10.2023 13:00 13,90 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 02.10.2023 00:00 18,71 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 03.10.2023 13:00 12,70 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 02.10.2023 00:00 11,09 µg/m3
sumporovodik 1 sat 03.10.2023 13:00 2,00 µg/m3
sumporovodik 24 sata 02.10.2023 00:00 2,06 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 03.10.2023 13:00 33,10 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 02.10.2023 00:00 28,51 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 03.10.2023 15:00 21,85 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 03.10.2023 13:00 8,80 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 02.10.2023 00:00 16,55 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 03.10.2023 15:00 14,99 µg/m3
benzen 1 sat 03.10.2023 13:00 1,70 µg/m3
benzen 24 sata 02.10.2023 00:00 2,80 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.10.2023 00:00 2,29 µg/m3