Postaja SISAK-1

Mreža:
Postaja:
SISAK-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Sisak
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.09.2023 02:00 2,20 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.09.2023 00:00 5,14 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.09.2023 02:00 5,10 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.09.2023 00:00 10,91 µg/m3
sumporovodik 1 sat 25.09.2023 02:00 1,50 µg/m3
sumporovodik 24 sata 24.09.2023 00:00 1,49 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.09.2023 02:00 7,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.09.2023 00:00 5,28 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.09.2023 04:00 5,77 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.09.2023 02:00 7,10 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.09.2023 00:00 4,12 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.09.2023 04:00 4,65 µg/m3
benzen 1 sat 25.09.2023 02:00 1,50 µg/m3
benzen 24 sata 24.09.2023 00:00 0,44 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.09.2023 00:00 2,25 µg/m3