Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.02.2024 10:00 13,10 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 14,95 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.02.2024 10:00 3,50 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 4,35 µg/m3
sumporovodik 1 sat 25.02.2024 10:00 3,30 µg/m3
sumporovodik 24 sata 24.02.2024 00:00 3,13 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 10:00 43,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 17,54 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 11:00 24,67 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 10:00 43,10 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 16,39 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 11:00 22,28 µg/m3
ozon 1 sat 25.02.2024 10:00 24,90 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 11:00 17,61 µg/m3
ozon 24 sata 24.02.2024 00:00 51,22 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 79,54 µg/m3
benzen 1 sat 25.02.2024 10:00 2,60 µg/m3
benzen 24 sata 24.02.2024 00:00 1,33 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.02.2024 00:00 2,04 µg/m3