Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 20.05.2024 07:00 2,70 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 20.05.2024 07:00 0,40 µg/m3
sumporovodik 1 sat 20.05.2024 07:00 0,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 20.05.2024 07:00 18,00 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 20.05.2024 07:00 12,80 µg/m3
ozon 1 sat 20.05.2024 07:00 49,40 µg/m3
benzen 1 sat 20.05.2024 07:00 0,20 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 20.05.2024 09:00 26,90 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 19.05.2024 00:00 5,44 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 19.05.2024 00:00 0,15 µg/m3
sumporovodik 24 sata 19.05.2024 00:00 0,55 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 19.05.2024 00:00 19,63 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 19.05.2024 00:00 12,16 µg/m3
ozon 24 sata 19.05.2024 00:00 67,78 µg/m3
benzen 24 sata 19.05.2024 00:00 0,59 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 19.05.2024 00:00 102,83 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.05.2024 00:00 1,87 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 20.05.2024 09:00 17,75 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 20.05.2024 09:00 10,80 µg/m3