Postaja SLAVONSKI BROD-1

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 28.11.2023 09:00 27,20 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 27.11.2023 00:00 21,09 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 28.11.2023 09:00 5,50 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 27.11.2023 00:00 8,64 µg/m3
sumporovodik 1 sat 28.11.2023 09:00 3,50 µg/m3
sumporovodik 24 sata 27.11.2023 00:00 3,04 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 28.11.2023 09:00 20,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 27.11.2023 00:00 55,59 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 28.11.2023 10:00 52,25 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 28.11.2023 09:00 18,40 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 27.11.2023 00:00 52,75 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 28.11.2023 10:00 48,96 µg/m3
ozon 1 sat 28.11.2023 09:00 19,40 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 28.11.2023 10:00 16,96 µg/m3
ozon 24 sata 27.11.2023 00:00 19,57 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 27.11.2023 00:00 34,09 µg/m3
benzen 1 sat 28.11.2023 09:00 3,30 µg/m3
benzen 24 sata 27.11.2023 00:00 5,37 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.11.2023 00:00 2,16 µg/m3