Postaja Ripenda

Mreža:
Postaja:
Ripenda
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Labin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 11.04.2023 05:00 2,10 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 11.04.2023 05:00 20,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 10.04.2023 21:00 7,90 µg/m3
ozon 1 sat 11.04.2023 05:00 78,50 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 10.04.2023 23:00 98,60 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 10.04.2023 00:00 2,10 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 10.04.2023 00:00 18,95 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 15.03.2023 00:00 3,34 µg/m3
ozon 24 sata 10.04.2023 00:00 90,21 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 10.04.2023 00:00 98,60 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 16.03.2023 11:00 3,14 µg/m3