Postaja Sv. Katarina

Mreža:
Postaja:
Sv. Katarina
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 11.04.2023 04:00 0,90 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 11.04.2023 04:00 37,60 µg/m3
ozon 1 sat 11.04.2023 04:00 64,20 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 11.04.2023 06:00 72,55 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 10.04.2023 00:00 0,90 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 10.04.2023 00:00 37,60 µg/m3
ozon 24 sata 10.04.2023 00:00 82,93 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 08.04.2023 00:00 108,73 µg/m3