Postaja Plomin

Mreža:
Postaja:
Plomin
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 24.03.2023 18:00 12,80 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 24.03.2023 18:00 6,40 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 23.03.2023 00:00 12,80 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 23.03.2023 00:00 6,18 µg/m3