Postaja Klavar

Mreža:
Postaja:
Klavar
Odgovorna institucija:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Nazorova ulica 23 , Pula - Pola
Grad:
Plomin
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 11.04.2023 05:00 11,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 10.04.2023 00:00 8,82 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 11.04.2023 08:00 9,67 µg/m3