Postaja DESINIĆ

Mreža:
Postaja:
DESINIĆ
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Desinić
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.02.2024 12:00 2,50 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 1,47 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.02.2024 12:00 0,90 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 1,22 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 25.02.2024 12:00 0,30 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 0,30 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 24.02.2024 00:00 0,21 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 0,23 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 12:00 12,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 5,73 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 9,44 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 12:00 11,40 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 4,77 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 8,02 µg/m3
ozon 1 sat 25.02.2024 12:00 72,70 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 66,31 µg/m3
ozon 24 sata 24.02.2024 00:00 80,82 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 90,96 µg/m3
benzen 1 sat 25.02.2024 12:00 0,80 µg/m3
benzen 24 sata 24.02.2024 00:00 0,30 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.02.2024 00:00 0,53 µg/m3