Postaja PLITVIČKA JEZERA

Mreža:
Postaja:
PLITVIČKA JEZERA
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Plitvička Jezera
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.02.2024 11:00 0,70 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 0,73 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.02.2024 11:00 4,70 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 5,89 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 11:00 3,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 2,81 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 2,52 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 11:00 0,90 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 0,80 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 0,61 µg/m3
ozon 1 sat 25.02.2024 11:00 80,80 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 41,47 µg/m3
ozon 24 sata 24.02.2024 00:00 78,28 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 100,29 µg/m3
benzen 1 sat 25.02.2024 11:00 0,20 µg/m3
benzen 24 sata 24.02.2024 00:00 0,21 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.02.2024 00:00 0,32 µg/m3