Postaja PARG

Mreža:
Postaja:
PARG
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Zagreb
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 10:00 2,20 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 2,79 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 11:00 2,72 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 10:00 2,80 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 2,91 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 11:00 2,88 µg/m3
ozon 1 sat 25.02.2024 10:00 58,70 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 11:00 60,24 µg/m3
ozon 24 sata 24.02.2024 00:00 85,64 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 97,35 µg/m3