Postaja VELA STRAŽA (Dugi otok)

Mreža:
Postaja:
VELA STRAŽA (Dugi otok)
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Žman
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 12:00 1,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 5,15 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 3,30 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 12:00 0,00 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 2,13 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 13:00 1,37 µg/m3