Postaja POLAČA (Ravni kotari)

Mreža:
Postaja:
POLAČA (Ravni kotari)
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Polača
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.02.2024 11:00 14,50 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 13,72 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.02.2024 11:00 -0,10 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 -0,18 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 11:00 4,70 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 6,63 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 3,52 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 11:00 2,80 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 3,90 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 2,10 µg/m3
ozon 1 sat 25.02.2024 11:00 77,20 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 68,79 µg/m3
ozon 24 sata 24.02.2024 00:00 75,62 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 93,61 µg/m3