Postaja HUM (otok Vis)

Mreža:
Postaja:
HUM (otok Vis)
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Podšpilje
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.02.2024 10:00 0,20 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 0,76 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 25.02.2024 10:00 1,40 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 1,38 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 10:00 0,00 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 5,45 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 11:00 1,16 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 10:00 0,00 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 4,02 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 11:00 0,79 µg/m3
ozon 1 sat 25.02.2024 10:00 93,50 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 11:00 89,09 µg/m3
ozon 24 sata 24.02.2024 00:00 92,54 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 99,13 µg/m3