Postaja Jakuševec

Mreža:
Postaja:
Jakuševec
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Grad Zagreb
Grad:
Zagreb
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporovodik 1 sat 21.05.2024 09:00 2,25 µg/m3
amonijak 1 sat 21.05.2024 09:00 6,15 µg/m3
sumporovodik 24 sata 20.05.2024 00:00 1,63 µg/m3
amonijak 24 sata 20.05.2024 00:00 4,53 µg/m3